Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. apríl

* okolo 760
† 824

Opát z Cézarey v Bitýnii v dnešnom Turecku. Bol vychovaný v kláštore, pretože jeho matka zomrela a jeho otec vstúpil do kláštora. Stal sa mníchom v kláštore Medikion na úpätí hory Olympus v Bitýnii, v roku 790 bol vysvätený za kňaza a zvolený za opáta. Keď on a iní opáti odporovali obrazoboreckým postojom cisára Leva V. Arménskeho a boli proti menovaniu Theodota ako patriarchu, ktorý mal vymeniť zosadeného pravoverného biskupa Nicefora, Nicetas bol vyhnaný do Anatolie, kde ho mučili. Privliekli ho do Konštantínopolu. Tam sa stretol s menovaným patriarchom Theodotom bol poslaný do svojho kláštora. Avšak za krátky čas sa zriekol svojho úradu a v roku 813 bol deportovaný na ostrov Glyceria. Po smrti Leva v roku 820 sa Nicetas vrátil a žil ako pustovník blízko Konštantínopolu až do svojej smrti.