Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. február

† 613 alebo 711

Sv. Nicetius bol biskupom v meste Besançon vo Francúzsku. Bol priateľom svätého Kolumbána z Luxeuilu. Zaslúžil sa o obnovu svojej diecézy, ktorá bola rozvrátená po invázii Hunov.