Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. september

† po r. 100 Rím

Sv. Nicomedes bol rímskym kňazom. Podľa legendy bol žiakom apoštola sv. Petra. Počas prenasledovania kresťanov ho chytili a nútili obetovať pohanským bohom. Keď to odmietol, zbičovali ho na smrť a zahrabali do podzemného pohrebiska v Nomentane. Iná tradícia uvádza, že pochoval pozostatky svätej Feliculy a kvôli tomu ho zatkli a neskôr zabili.