Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. november

* okolo 925 Malá Ázia
† 998 Sparta, Grécko

Sv. Nikon sa narodil asi v Ponte pri Čiernom mori v Malej Ázii. V Khrysopetre vstúpil do kláštora. Neskôr bol poslaný ako kazateľ na Krétu. Dosiahol značné úspechy. Potom prešiel do Arménska a znova odišiel do Grécka. Bol známy tým, že často kázal na tému pokánie. Vykonal aj viacero zázrakov.