Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ (Gn 2,18)

Svätí s nami stále tvoria spoločenstvo ako „cirkev oslávená“. Veríme, že im nie sú ľahostajné naše osudy. Preto ich môžeme žiadať o príhovor u Boha, aby sme dostali pomoc a duchovné svetlo v našom živote. Sám Pán Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) Je teda dobré modliť sa v spoločenstve. Môžeme k tomu využiť našich bratov a sestry v nebi, a tak spoločne prosiť o Božiu pomoc.

Ponúkame vám zoznam svätých, ktorí sa vzývajú pri rozličných životných povolaniach a stavoch.

Advokáti


Archeológovia
Architekti
Astronauti
Atléti
Automechanici
Automobilisti
Baníci
Bankári

Advokáti

              Básnici

Advokáti

              Bezprístrešní

Advokáti

              Bibliotekári

Advokáti

              Biblisti

Advokáti

              Biskupi

Advokáti

              Biskupskí úradníci

Advokáti

              Brusiči

Advokáti

              Cestujúci

Advokáti

              Colníci

Advokáti

              Čalúnníci

Advokáti

              Dáždnikári

Advokáti

              Delostrelci

Advokáti

              Deti

Advokáti

              Dievčatá

Advokáti

              Dievčatá na vydaj

Advokáti

              Dobročinnosť

Advokáti

              Duchovné cvičenia

Advokáti

              Emigranti

Advokáti

              Eucharistické združenia a kongresy

Advokáti

              Farári

Advokáti

              Farbiari (látok)

Advokáti

              Filozofi

Advokáti

              Fotografi

Advokáti

              Garbiari

Advokáti

              Hájnici, horary

Advokáti

              Hodinári

Advokáti

              Holiči, kaderníci

Advokáti

              Horolezci

Advokáti

              Hostitelia

Advokáti

              Hoteliéri

Advokáti

              Hrobári

Advokáti

              Hudobníci

Advokáti

              Hutníci

Advokáti

              Charitatívne ustanovizne

Advokáti

              Chirurgovia

Advokáti

              Chorí

Advokáti

              Choromyseľní

Advokáti

              Chovatelia dobytka

Advokáti

              Chudobní

Advokáti

              Ihliari (špendlikári)

Advokáti

              Jaskyniari

Advokáti

              Kamenári

Advokáti

              Kanonici

Advokáti

              Kánonisti (cirkevné právo)

Advokáti

              Katechizácia

Advokáti

              Kazatelia

Advokáti

              Klenotníci

Advokáti

              Klinčiari (výroba klincov)

Advokáti

              Klobučníci

Advokáti

              Knihári

Advokáti

              Kníhkupci

Advokáti

              Kočiši a fiakristi

Advokáti

              Koniari (chovatelia a opatrovníci)

Advokáti

              Kováči

Advokáti

              Krajčíri

Advokáti

              Krajkári (výrobcovia)

Advokáti

              Krčiari (lekári ORL)

Advokáti

              Kuchári, kuchárky

Advokáti

              Kvetinári

Advokáti

              Lahôdkári

Advokáti

              Laický apostolate

Advokáti

              Lekári

Advokáti

              Lekárnici

Advokáti

              Letci

Advokáti

              Majolikári, keramikári

Advokáti

              Maliari

Advokáti

              Malomocní

Advokáti

              Manželia

Advokáti

              Matky v rodine

Advokáti

              Mäsiari

Advokáti

              Mechanici

Advokáti

              Miništranti

Advokáti

              Misionári

Advokáti

              Mládež

Advokáti

              Mlynári

Advokáti

              Modistky

Advokáti

              Moralisti

Advokáti

              Murári

Advokáti

              Najdúsi (podhodené deti)

Advokáti

              Námorníci

Advokáti

              Nemocnice

Advokáti

              Noční strážnici

Advokáti

              Nosiči

Advokáti

              Notári

Advokáti

              Novici (rehoľní)

Advokáti

              Novorodenci

Advokáti

              Obchodníci

Advokáti

              Obuvníci

Advokáti

              Oční lekári

Advokáti

              Odsúdenci (na smrť)

Advokáti

              Ochrancovia prírody

Advokáti

              Organisti

Advokáti

              Ošetrovatelia

Advokáti

              Otcovia rodín

Advokáti

              Otroci

Advokáti

              Ovocinári

Advokáti

              Pančuchári

Advokáti

              Panovníci

Advokáti

              Papiernícka výroba

Advokáti

              Parašutisti

Advokáti

              Pastieri

Advokáti

              Pekári

Advokáti

              Pivovarníci

Advokáti

              Pohrebníci

Advokáti

              Poľovníci

Advokáti

              Poštári

Advokáti

              Povrazári (výrobcovia)

Advokáti

              Požiarníci

Advokáti

              Pôrodné asistentky

Advokáti

              Práčky

Advokáti

              Právnici

Advokáti

              Prekladatelia

Advokáti

              Prírodovedci

Advokáti

              Profesori

Advokáti

              Pustovníci

Advokáti

              Pútnici a cestujúci

Advokáti

              Remeselníci (aj robotníci)

Advokáti

              Rodičky

Advokáti

              Rodina

Advokáti

              Roľníci

Advokáti

              Rozhlasoví pracovníci

Advokáti

              Rukavičkári

Advokáti

              Rybári

Advokáti

              Rytieri (jazdci na koňoch)

Advokáti

              Sekretári

Advokáti

              Seminaristi

Advokáti

              Siroty

Advokáti

              Skauti

Advokáti

              Sklenári

Advokáti

              Slepci

Advokáti

              Sluhovia, slúžky

Advokáti

              Snúbenci

Advokáti

              Sociálny pracovníci

Advokáti

              Sochári

Advokáti

              Speváci

Advokáti

              Spisovatelia

Advokáti

              Spovedníci

Advokáti

              Stratené veci

Advokáti

              Stravovanie

Advokáti

              Strechári

Advokáti

              Strelci

Advokáti

              Stroskotanci

Advokáti

              Sudcovia

Advokáti

              Sviečkári (výrobcovia)

Advokáti

              Školy

Advokáti

              Športovci

Advokáti

              Študenti, žiaci

Advokáti

              Tanečníci

Advokáti

              Ťažké situácie

Advokáti

              Tehotné ženy

Advokáti

              Telekomunikácie

Advokáti

              Teológovia

Advokáti

              Tesári, stolári

Advokáti

              Tkáči a tkáčky

Advokáti

              Tlačiari

Advokáti

              Tlmočníci

Advokáti

              Učenci

Advokáti

              Učitelia základných škôl

Advokáti

              Učni

Advokáti

              Účtovníci

Advokáti

              Umelci

Advokáti

              Univerzity

Advokáti

              Väzenskí dozorcovia

Advokáti

              Väzni

Advokáti

              Včelári

Advokáti

              Vdovy

Advokáti

              Veterinári

Advokáti

              Vinohradníci

Advokáti

              Vojaci

Advokáti

              Voňavkári

Advokáti

              Vrátnici

Advokáti

              Vydavatelia (literatúry)

Advokáti

              Vyhnanci

Advokáti

              Vyslanci (veľvyslanci)

Advokáti

              Výšivkári

Advokáti

              Výťahári

Advokáti

              Záhradníci

Advokáti

              Zajatci

Advokáti

              Zásobovatelia

Advokáti

              Zbrojári

Advokáti

              Zememerači

Advokáti

              Zlatníci

Advokáti

              Zlievači (kovolejári)

Advokáti

              Zomierajúci

Advokáti

              Zubári

Advokáti

              Zvonári

Advokáti

              Zvonolejári

Advokáti

              Ženci

Advokáti

              Žobráci

Advokáti

              Žurnalisti