Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 2. november

* 29. apríl 1868 Trebbio, Taliansko
† 2. november 1889 , San Vito, Taliansko

Rehoľník Pio Campidelli, vlastným menom Luigi (Alojz) Campidelli sa narodil 29. pio_campidelliapríla 1868 v Trebbio v talianskej diecéze Rimini. Bol štvrtým dieťaťom síce chudobných, ale zato zbožných rodičov Giuseppe i Filomény Campidelliových. Keď mal šesť rokov zomrel mu otec na týfus.

V roku Pána 188o spoznal rehoľu pasionistov. Zapísal sa do svetského združenia sv. Pavla z Kríža a obliekol si passionistický škapuliar. Mal dvanásť rokov, keď pod vplyvom svojej veľkej túžby stať sa passionistom sa s mamou vybral do kláštora v Casale. Predstavený v ňom rozpoznal výnimočného kandidáta, ale poslal ho domov, pretože nato, aby mohol byť prijatý musel mať štrnásť rokov. A tak musel čakať dva roky. V roku Pána 1882, v kláštore v Casale začal navštevovať Apoštolskú Školu pre kandidátov na kňazstvo. S prijatím pasionistického habitu prijal rehoľné meno Pius od sv. Alojza. Od samého začiatku odhodlane a veľkodušne smeroval k svätosti. Svojej kňazskej vysviacky sa nedožil.

Zomrel na tuberkulózu, keď mal 21 rokov, 2. novembra roku Pána 1889. Po jeho smrti začali do kláštora prichádzať správy o milostiach, ktoré Boh ľuďom udeľoval na jeho príhovor. Do sanktuáriu v Casale k jeho hrobu začali prúdiť i púte veriacich. Keď istého dňa pútnici z Rimini prišli za známym stigmatizovaným kapucínskym mníchom pátrom Piom ten im povedal: „Prečo prichádzate za otcom Piom kapucínom, veď predsa máte u vás svätého Pia pasionistu.“

Neskôr, po tejto udalosti a po smrti sv. pátra Pia, 17. novembra, v roku Pána 1985, sv. pápež Ján Pavol II. vyhlásil pasionistu Pia Campidelliho za blahoslaveného.