Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 30. jún

† 64 Rím

Svätí muži a ženy, tiež nazývaní aj „Prvomučeníci Ríma“. Cisár Nero ich obvinil z podpálenia Ríma, pričom aktérom požiaru bol on sám. Niektorých kresťanov dal upáliť ako živé lampy počas večerných banketov, iných dal ukrižovať a ostatných hodili divým šelmám. Títo mučeníci zomreli ešte pred smrťou sv. Petra a Pavla a sú nazývaní „nasledovníci apoštolov … ktorých svätá rímska cirkev poslala ku Pánovi ešte pred smrťou apoštolov.“