Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Quintinius

Svätý

Sviatok: 31. október

* Rím, Taliansko, alebo Francúzsko
† okolo 285 pri dnešnom St-Quentin, Francúzsko

Sv. Quentin sa pravdepodobne narodil v Ríme. Odišiel do Galie (dnešné Francúzsko), aby tam hlásal evanjelium spolu so sv. Luciánom z Beauvais. Zostali v meste Amiens v Pikardii. Bol veľmi dobrým a úspešným kazateľom. Prefekt Rictiovarus ho uväznil, mučil a potom ho poslal do Augusta-Veromanduorum (dnešné Saint-Quentin), kde ho znova mučili a nakoniec sťali.