Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. november

* Afrika
† 13. november 525 (alebo 526) Clermont, Francúzsko

Sv. Quintián bol biskupom. Narodil sa v Afrike. Počas invázie ariánskych Vandalov bol prinútený opustiť svoju rodnú vlasť. Vandali začali prenasledovať kresťanov, ktorí neprijali arianizmus a držali sa pravej viery. Quintián zostal v Galii, tam slúžil Cirkvi a tam bol aj menovaný za biskupa Clermontu ako nástupca sv. Eufrázia.