Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. apríl

* okolo 1197 Wyche (Droitwich), Worcestershire, Anglicko
† 3. apríl 1253 Dover, Anglicko

Patrón cestujúcich

Sv. Richard sa narodil okolo roku 1197 v mestečku Wyche (Droitwich) v kraji Worcestershire v Anglicku. Je známy aj pod menom Richard z Chichesteru alebo Richard z Wyche. Ešte ako dorastajúcemu mladíkovi mu zomreli rodičia. Jeho starší brat mal ťažkú chorobu, a tak sa Richard sám ujal hospodárstva. Darilo sa mu. Boh požehnával jeho prácu a Richard tak zveľadil rodičovský majetok. Chorý brat mu odovzdal aj svoju časť zdedeného majetku za podmienky, že sa o neho postará. Richardovi priatelia sa ho zase snažili oženiť. Už bol aj zasnúbený s pracovitou, poctivou dievčinou. Vtedy však sa začal jeho brat báť, či naozaj sa Richard o neho postará, keď už bude mať vlastnú rodinu. Keď to Richard videl, roztrhal darovaciu zmluvu, vrátil majetok bratovi, zrušil zasnúbenie, rozlúčil sa so všetkými a odišiel študovať do Oxfordu. Tam sa vzdelával pod vedením budúcich biskupov Róberta Grossetesteho a Edmunda Richa. Žil veľmi skromne. Po štúdiách v Oxforde prešiel do Paríža a neskôr do Bologne na právnickú fakultu. V roku 1235 sa vrátil do Oxfordu a tam ho vymenovali za veľkého kancelára univerzity. Výdatne pomáhal svojmu bývalému učiteľovi Edmundovi Richovi, ktorý sa stal arcibiskupom v Canterbury. Tak si ho obľúbil, že odišiel s ním aj do vyhnanstva do Francúzska a zostal s ním až do jeho smrti. Pri jeho smrteľnom lôžku sa Richard rozhodol, že sa stane kňazom. Bol vysvätený a asi roku 1242 sa vrátil do Anglicka a pôsobil ako jednoduchý farár. Avšak nový canterburský arcibiskup Bonifác Savojský ho znovu povolal za svojho kancelára. Keď zomrel biskup v Chichesteri, na uprázdnené miesto bol navrhnutý ako kandidát práve Richard. Nebolo to však po vôli kráľovi Henrichovi III. Napriek všetkým problémom pápež Inocent IV. ho potvrdil v úrade. Richard bol vysvätený, ubytovať sa musel však v meste Tarring, keďže všetky biskupské majetky zhabal Henrich III. Kvôli nedostatku príjmov chodil po biskupstve peši a vo voľnom čase obrábal pôdu. Až po dvoch rokoch mu kráľ na dôrazné napomenutia pápeža vrátil skonfiškované majetky.

Richard však zostal stále veľmi jednoduchým. Bol láskavý, trpezlivý, štedrý, no aj prísny a spravodlivý. Staral sa o chudobných a často dal i to posledné, čo mali v biskupských zásobách, najmä v čase hladu a dražoby. V roku 1253 išiel na výzvu pápeža kázať na podporu križiackych výprav po Sussexe a Kente. Došiel aj do mesta Dover. Tam prechladol a následne ťažko ochorel. Začal sa pripravovať na smrť, dokonca svojim priateľom aj predpovedal, kedy zomrie. Stalo sa to 3. apríla 1253. Zomrel s krížom v rukách. Pochovali ho v Chichesteri. Na jeho hrobe sa udialo veľa zázrakov. Za svätého ho vyhlásil pápež Urban IV. v roku 1262.