Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

franc. Sernin

Svätý

† po r. 250 Toulouse, Francúzsko

Sviatok: 29. november

Reliéf sv. Saturnina v Toulouse

Reliéf sv. Saturnina v Toulouse

Sv. Saturnín (franc. Sernin, čít. sernen) patrí medzi starodávnych a veľmi uctievaných biskupov, ktorí sa stali zakladateľmi Cirkvi v Galii (terajšie Francúzsko). Táto skutočnosť spojená s lokálpatriotizmom chcela urobiť zo sv. Saturnína svätca, ktorý má apoštolský pôvod. Tým mala vzrásť jeho prestíž a vážnosť galskej Cirkvi.

V skutočnosti sv. Saturnín prišiel do mesta Toulouse okolo r. 250 za vlády cisára Décia. Vtedy bolo v Galii ešte málo kresťanských spoločenstiev a šírenie evanjelia bolo hatené prenasledovaním. Nevieme, odkiaľ Saturnín pochádzal. Meno by naznačovalo africký pôvod, ale najstaršie bohoslužobné knihy hovoria, že prišiel z východu.

Po jeho príchode a po začatí jeho apoštolskej činnosti pohanskí kňazi rýchle vybadali, že ľudia sa od nich odkláňajú a že ich magické formuly strácajú účinnosť. Zistili vinníka a chceli ho zneškodniť. Preto keď raz šiel okolo miesta, kde sa konali pohanské obety chytili ho a nútili, aby obetoval býka bohom. Keď odmietol, priviazali ho za divého býka, ktorého potom hnali dolu svahom. Biskup ťahaný po kamenitej zemi utrpel ťažké zranenia, ktorým podľahol. Pochovali ho dve nábožné ženy.

Po skončení prenasledovaní vznikla na biskupovom hrobe drevená kaplnka a neskôr kostol Saint Sernin du Taur. Od 14. storočia ju nazývali Notre-Dame du Taur.

Svätý biskup Saturnín sa uctieva predovšetkým vo Francúzsku a Španielsku. Vo Francúzsku je mu zasvätených veľa svätýň. Medzi 12. a 18. storočím sotva bol v južnom Francúzsku kostol, kde by nebol jeho obraz. Uctieva sa ako ochranca ľudí trpiacich závratmi, ďalej ako ochranca toreadorov a ochranca oviec proti ich charakteristickej chorobe – motolici.

Literatúra: 
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995