Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 14. november

* polovica 12. storočia Friesland, Nemecko
† 13. november 1230 Mariengaarde, Nemecko

Zobrazovaný je ako opátskom rúchu, pri delení chleba zo svojho košíka medzi chudobných a pútnikov.

sv. Siard, opát

Siard /Siardus van Mariëngaarde/ pochádzal z frískej šľachtickej rodiny a študoval v kláštornej škole v Mariengaarde, kde bol v tom čase opátom sv. Friedrich. Tu zrejme pred rokom 1175 požiadal o prijatie do noviciátu. Po 20 rokoch kláštorného života bol roku 1194 zvolený piatym opátom Mariengaarde. Počas všedných dní sa od spolubratov v správaní nelíšil, ani habitom, ani stravovaním, ani bývaním. Svoj kláštor viedol ako dobrý vodca po duchovnej aj materiálnej stránke; Mariengaarde za jeho čias prekvitalo. Keď sa Siard vydával na cesty, bral so sebou vždy veľký kôš chleba, aby mohol rozdeľovať svoj proviant medzi chudobných. Mal charizmu obmäkčiť nenávisť a zmierovať rozhádané strany. Siard pomáhal spolubratom pri fyzickej práci, zvlášť na poliach. Premonštráti z Mariengaarde vedení svojim opátom recitovali počas žatvy žalmy. Spolubratom, ktorí museli opúšťať dom, želal tri veci: šťastný odchod, pokojný pobyt a dobrý návrat. Po 36 rokoch opátskej služby ukončil Siard svoj pozemský beh 13. novembra roku 1230. 

Ostatky: Tongerlo, Windberg a Leffe
Schválenie úcty: 22. 01./08. 03. 1728 Benediktom XIII.