Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. november

* okolo 1177 Osimo pri Ancone, Taliansko
† 26. november 1267 Monte Fano pri Fabriane, Taliansko

Význam mena: obyvateľ lesov, lesný muž (lat.)

Sv. Silvester Guzzolini sa narodil v roku 1177 v šľachtickej rodine v Osime. Otec bol právnikom. Rodina bola naklonená cisárovi Svätej rímskej ríše. Ako dvadsaťročný odišiel do Bologne študovať právo. Išlo mu to dobre, a predsa cítil z toho všetkého prázdnotu. Odišiel preto študovať teológiu na padovskú univerzitu. V roku 1208 sa vrátil domov do Osima s diplomom o ukončení teologických štúdií. Otca zachvátil hnev z toho, že jeho syn si konal svojvoľne. Snažil sa ho „priviesť na správnu cestu“, ale syn si nedal povedať. V roku 1217 ho osimský biskup vysvätil za kňaza. Vymenoval ho za kanonika. V prvých rokoch svojho kňazstva Silvester bránil práva Cirkvi a katedrály pred miestnymi mocipánmi. V roku 1227 – ako päťdesiatročný – premýšľal nad márnosťou sveta pri hrobe jedného zo svojich príbuzných, ktorý zomrel len krátko predtým. Uvedomil si, že aj on raz zomrie. Rozhodol sa radikálne uskutočniť evanjelium vo svojom živote. Podľa slov „kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, rozdá všetko, čo má…“ vzdal sa všetkého a s povolením svojho biskupa začal žiť život v samote, odriekaní, jedine pre Boha. Odišiel do hôr, kde býval v jaskyni. Modlil sa a postil. Nasledujúci rok prišli do diecézy pápežskí legáti. Stretli sa so všetkými kňazmi, teda aj so Silvestrom. Odporučili mu, aby si našiel spoločníka, aby nebol sám. Oni sami mu potom poslali muža menom Filip, ktorý sa stal prvým Silvestrovým žiakom. Prijali regulu sv. Benedikta. Po čase sa pripojili k nim ďalší nasledovníci, ktorí sa tiež chceli usilovať o kresťanskú dokonalosť. Jaskyňa sa však stala tesnou, kraj bol neúrodný, nedokázal uživiť mníchov. Po dlhom hľadaní vhodného miesta sa Silvester rozhodol prejsť do Montefana pri Fabriane. V roku 1231 sa mu tam podarilo založiť kláštor. Bolo to v sedle vrchu vo výške 850 metrov nad morom. Už vtedy mal Silvester povesť svätého a múdreho muža. Vyhľadávali ho ľudia rôzneho druhu, zúčastňovali sa na jeho kázňach, Lectio Divina. Pápežské schválenie dal tejto Kongregácii pápež Inocent IV. v roku 1248. Následne v rokoch 1248-1267 sv. Silvester založil ďalšie kláštory. Za svojho života tak dal vznik celkom dvanástim kláštorom. Svoju životnú púť ukončil 26. novembra 1267. Rehoľa dostala meno silvestriáni.