Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. november

* 715 Konštantínopol, dnes Istanbul, Turecko
† 28. november 764 tamtiež

Sv. Štefan sa narodil v Konštantínopole. Sprvu žil ako pustovník, neskôr vstúpil do kláštora sv. Auxencia v Bitýnii a žil mníšskym životom. Po čase sa stal opátom. Veľa sa modlil a prepisoval knihy. V tom čase zúril blud ikonoklazmu (obrazoborectva). Cisár Konštantín V. Kopronymos podľahol tomuto bludu a násilím odstraňoval všetky obrazy svätých. Zameriaval sa najmä na kláštory. Tak prišiel aj do kláštora sv. Auxencia. Opát Štefan sa mu nechcel podvoliť, oponoval mu. Cisár ho dal zatknúť. Štefan nejaký čas strávil vo väzení. Ponižovali ho a mučili. Nakoniec ho cisárski dôstojníci 28. novembra 764 sťali, hoci nemali od cisára na to príkaz.