Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 8.november

3.-4. storočie

V kresťanskej tradícii sa môžeme stretnúť s dvoma skupinami štyroch mučeníkov, ktoré majú názov „Sancti Quatuor Coronati“ (Štyria svätí korunovaní). Do prvej skupiny patria Kastor (Castorius), Klaudius, Nikostratus a Symforián. Podľa tradície boli sochármi v meste Sirmium (Panónia). Keďže odmietli zhotoviť sochy pohanských bohov, mučili ich a nakoniec zavraždili. Stalo sa to za vlády cisára Diokleciána (zač. 4. stor.). Spolu s nimi zomrel aj mučeník menom Simplicius.

Druhá skupina „Štyroch svätých korunovaných“ zomrela v Albane v Taliansku. Boli to Karpofórus, Sekundius, Severián a Viktorín. Zasvätený im je jeden z rímskych kostolov. Spomienka na nich sa však slávi len v lokálnych kalendároch.