Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. január

* Lystra, dnes Kilistra (Gökyurt) pri meste Konya, Turecko
† 97 (?) Efez, dnes ruiny pri meste Selçuk, Turecko

Význam mena: oddaný Pánovi (gr.)

Atribúty: kyjak, kameň

Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života.

Asi v roku 45 bol Pavol v maloázijskom meste Lystra. Na jeho kázanie sa tam obrátili dve ženy – Loida a jej dcéra Eunika. Eunika bola matkou Timoteja, ktorého od detstva vychovávala v kresťanskej viere. Pavol sa potom roku 50 vrátil do Lystry a zobral si mladého Timoteja za spoločníka a sprievodcu. Vysvätil ho za kňaza a zveroval mu zodpovedné úlohy. Pavol ho neskôr vysvätil za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Pavol mu tam napísal dva listy – jeden z Macedónie a druhý z väzenia v Ríme. Povzbudzuje ho, aby nestrácal horlivosť v službe Bohu. Podľa apokryfu Skutky Timotejove bol zabitý v Efeze 22. januára 97 kvôli tomu, že vystúpil proti nemravným slávnostiam na sviatok pohanskej bohyne Artemis. Jeho telesné pozostatky sa uctievajú v kostole San Giovanni in Fonte v Ríme.