Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. január

* Grécko (?)
† okolo 97 (?) Kréta, Grécko

Význam mena: divá holubica (lat.)

Atribúty: žiarivá tvár, rúcajúci sa pohanský chrám

Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života.

Títus patrí medzi tých, ktorí sa obrátili z pohanstva na kázanie sv. apoštola Pavla. Nevieme, kde sa narodil, nevieme nič presné o jeho príbuzných. Podľa listu Galaťanom bol pohanom, pokrstil ho sám Pavol. Okolo roku 50 sa stal Pavlovým spoločníkom na ceste do Jeruzalema na prvý cirkevný snem, keď vznikol spor ohľadom obriezky pokrstených pohanov. Títus bol z tých, ktorí sa nedali obrezať. V roku 56 Pavol poslal Títa do Korintu, aby tam spravil poriadok, lebo tam vznikli roztržky medzi veriacimi. Neskôr ho ustanovil za biskupa na ostrove Kréta. Pravdepodobne roku 66 mu napísal list, v ktorom mu dáva otcovské rady a pokyny pre jeho ťažkú službu na Kréte, kde bolo vtedy veľa skazených ľudí. Sám Pavol naznačuje v Liste Timotejovi, že Títus na istý čas odišiel do Dalmácie, aby aj tam zaniesol učenie Ježiša Krista. Preto si ho aj Slovania v Dalmácii ctia ako otca svojej viery. Títus sa potom vrátil na Krétu a tam zostal až do svojej smrti. Zomrel vo veku 94 v Gore na Kréte, tam ho aj pochovali. Jeho pozostatky odovzdal 15. mája 1966 pápež Pavol VI. pravoslávnemu metropolitnému chrámu v Heraklione na Kréte ako prejav túžby po zjednotení.