Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. júl

* okolo 890 Wittislingen pri Dillingen, Bavorsko
† 4. júl 973 in Augsburg, Bavorsko

Ulrich sa narodil v Augsburgu v Nemecku. Vychovávaný bol v opátstve sv. Gála (Havla) vo Švajčiarsku a takisto u svojho strýka sv. Adalbea, augsburského biskupa. V r. 923 nastúpil na biskupský stolec. Po vyrabovaní a zničení Augsburgu Uhrami (Maďarmi) bol to on, ktorý povzbudzoval a viedol obyvateľov, aby znovu vybudovali mesto a katedrálu. V pokročilom veku odišiel na odpočinok do opátstva sv. Gála. V roku 970 vysvätil v Einsiedelne za kňaza sv. Wolfganga. Svojho synovca vymenoval za nástupcu na biskupskom stolci. Kvôli tomu bol obvinený z nepotizmu. Jeho kanonizácia pápežom Jánom XV. v r. 993 je vôbec prvá zaznamenaná kanonizácia, ktorú vykonal pápež.