Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. december

* okolo 552 Írsko (?)
† 20. december 620 (?) pri dnešnom St-Ursanne / St. Ursitz, kantón Jura, Švajčiarsko

Írsky misionár a žiak sv. Kolumbána z mníšskeho kláštora v Luxeuil v Galii (dnešné Francúzsko). Spolu s opátom Kolumbánom odišli do exilu (asi r. 610), pretože opáta z Burgundska vyhnali. Prešli do Švajčiarska a založili tam mníšsku komunitu sv. Ursanny. Ursicinus odtiaľto vychádzal na viaceré misijné cesty k miestnym pohanským (alamanským) kmeňom.