Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 1. september * 1791 Dibo, Západný Gojam, Etiópia † 30. júla 1855 Mirab Shewa, Etiópia Etiópia bola pre Európu a ostatný svet vždy tajomná krajina, o ktorej sa veľa nevedelo. To platí aj o katolíckych misiách v Etiópii. Pre nepriateľský postoj vladárov a predstaviteľov miestnej koptickej cirkvi katolícke misie nikdy nedosiahli väčší rozvoj. Avšak zaznamenali epizódy obdivuhodného hrdinstva, ktoré si zaslúži pozornosť a úctu. Okrem iných patrí medzi hrdinov katolíckej cirkvi v Etiópii mučeník bl. Ghébrē-Michael. Tento blahoslavený pochádzal z etiópskej koptickej rodiny. Narodil sa v mestečku Dibo v r. 1791. Ako vieme, kopti sú kresťania, ktorí sa odtrhli  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. september * 573 Orléans, Francúzsko † 623 Sens, Francúzsko Svätý Lupus sa narodil blízko Orléansu pri rieke Loire v Galii (Francúzsko). Pochádzal z grófskeho rodu Tonnerren. Jeho rodičia sa uvádzajú ako Bettone a Austregilda. Otec bol členom kráľovského domu v Burgundskom kráľovstve. Lupus bol synovcom dvoch biskupov, Austremia z Orléansu a Aunaria z Auxerrea, ktorí sa pričinili o jeho vzdelanie. Vychovávali ho v láske k Bohu a dobročinnosti voči chudobným. Sám mal hudobné nadanie. Keď dospel, rozhodol sa stať sa kňazom. Po čase ho zvolili za biskupa mesta Sens. Bol veľmi láskavý. No zlé jazyky nespali. Ohovorili ho pred vtedajším kráľom Chlotharom II, ktorý ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. september * okolo 640 Atény, Grécko † 1. september 720 (?) St-Gilles, Camargue, Francúzsko Význam mena: nosič štítu (gr.) Atribúty: šíp, laň Patrón dojčiacich matiek, pastierov, poľovníkov, stroskotancov, lukostrelcov, žobrákov, malomocných; proti požiaru a suchu, búrkach a nešťastiach, v núdzi a samote, pri spovedi, pri epilepsii a duševných chorobách, pri neplodnosti Sv. Egídius (Egid) sa narodil okolo roku 640 v Aténach v Grécku. Ako pustovník žil na území Francúzska, hlboko v lese. Podľa legendy ho navštevovala laň, ktorá ho živila svojím mliekom. Viackrát ju chceli uloviť poľovníci, no nepodarilo sa. Nakoniec sa vybral na lov sám kráľ. Laň  [ Read More ]