Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

zakladateľka Dcér lásky, kanosiánok Svätá Sviatok: 10. apríl * 1. marec 1774 Verona, Taliansko † 10. apríl 1835 tamtiež Magdaléna Gabriela bola dcérou markgrófa Oktávia z Canossy a jeho ženy Terézie Szluhovej. Keď mala päť rokov, otec nešťastnou náhodou zomrel. Neskôr spomínala, že práve v čase úmrtia otca prvýkrát pocítila túžbu zasvätiť svoj život Bohu. Dva roky po jeho smrti sa matka znovu vydala a svoje deti zverila svojmu strýkovi Hieronymovi, aby im poskytol vzdelanie. Ten s nimi nezaobchádzal dobre. Magdaléna sa utiekala zvlášť k Bolestnej Panne Márii. Vo veku pätnásť rokov vážne ochorela. Vstúpila ku karmelitánkam vo Verone, no  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 10. apríl † 305 Sv. Apolónius bol diakonom alebo kňazom. Počas prenasledovania za cisára Diokleciána ho spolu s ďalšími spoločníkmi zatkli a kvôli viere usmrtili. Stalo sa to v Alexandrii v Egypte. FacebookTwitterGoogle+E-mail