Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 10. júl * Monteleone Sabina, Rieti, Taliansko † okolo 250 alebo okolo 303 Rím Atribúty: meč, drak, býk Patrónka pri modlitbách za dážď Podľa tradície bola Viktória spolu so svojou sestrou Anatóliou umučená počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia, t.j. okolo roku 250. Podľa inej tradície to bolo za cisára Diokleciána, teda okolo roku 303. Akokoľvek, zmienky o týchto dvoch mučeniciach sa nachádzajú v starých zoznamoch svätých: De Laude Sanctorum a Hieronymovo martyrológium. Mená oboch svätíc sú vložené aj do najnovšieho Rímskeho martyrológia z roku 2004. Viktória bola zasnúbená s pohanským šľachticom menom Eugenius. Eugenius mal priateľa Títa Aurélia, tiež pohana, ktorý si chcel  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 10. júl * Flandersko, Belgicko † 772 (?) Tamis, dnes Temse, Belgicko Význam mena: chránená od Amalov (starý východogótsky šľachtický rod) (zast. nem.) Emblém: palma, kniha, sito, divé husi a ryby Patrónka roľníkov a námorníkov Svätá Amalberga sa narodila podľa tradície v šľachtickej rodine v meste Tamise vo Flandernsku na území dnešného severného Belgicka (dnes Temse pri Antverpách). Bola franského pôvodu. Vzdelanie jej zabezpečila jej teta Landrada, opátka kláštora v Munsterbilzene. Amalberga ešte ako mladá žena vstúpila do tohto kláštora, pričom sa vzdala svojho majetku. Od vstupu do kláštora sa ju pokúsil odhovoriť Karol Martell, ktorý chcel, aby  [ Read More ]