Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 10. marec † 334 (?), Jeruzalem Význam mena: blahoslavený (gr.) Sv. Makárius sa narodil v Jeruzaleme v 3. storočí. Podľa tradície bol biskupom v Jeruzaleme v rokoch 313-334 za čias cisára Konštantína Veľkého, ktorého matka sv. Helena sa v tom čase vybrala do Svätej zeme. Spolu s biskupom Makáriom hľadali miesta, kde bol umučený Pán Ježiš Kristus. Objavili Kristov hrob a Kristov kríž. Na žiadosť sv. Heleny a príkaz cisára Konštantína dal Makárius postaviť baziliku Božieho hrobu. Okrem toho bol Makárius obrancom pravej viery pred bludom arianizmu. Zúčastnil sa aj Prvého nicejského koncilu v roku 325. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Vlastným menom Anna Milleret de Brou Svätá Sviatok: 10. marec * 26. august 1817 Metz, Francúzsko † 10. marec 1898 Auteuil (dnes časť Paríža), Francúzsko Význam mena Mária: milovaná Bohom (egypt.), pani (hebr.); Eugénia: zo šľachtického rodu (gr.) Anna Milleret de Brou sa narodila roku 1817 v meste Metz vo Francúzsku. Bolo to po konečnej porážke Napoleona a znovuzrodení monarchie. Jej rodina bola talianskeho pôvodu. Otec bol liberálom, Voltairovým stúpencom. Pohyboval sa vo svete politiky a bankovníctva. Jej matka bola hlboko veriaca a snažila sa kresťanské zásady odovzdať aj svojim deťom. Vnímavej Anne zabezpečila vzdelanie na katolíckom kolégiu v Metz, ktoré  [ Read More ]