Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. január * Gaza, Egypt † 625, Alexandria, Egypt Katolícky svätec, ktorý si každú noc najal prostitútku. Patrón nádenníkov a prostitútok Upevnenie dôstojnosti každej osoby je základným aspektom katolíckeho učenia. Preto Cirkev vehementne nesúhlasí so sexuálnym obchodom a pornografiou, ktorá degraduje ľudí a stavia ich do pozície predmetu pre sebecké sexuálne uspokojenie druhých. Jedným úžasným príkladom tohto katolíckeho učenia v praxi je príbeh svätého Vitalisa z Gazy. Svätý Vitalis bol obráteným moslimom z Gazy, dnešná Palestína. Vo veku 60 rokov vycestoval do mesta Alexandria. Po príchode do mesta získal meno a adresu každej prostitútky v meste. Potom sa nechal najať  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. január * okolo 424 Mogarissus/Mogaritios, neskôr Marissa, Kapadócia, Turecko † 529 Mar Dosi južne od Jeruzalema, Palestína Význam mena: Boží dar (gr.-lat.) Sv. Teodózius (Teodoz) sa narodil asi v roku 424 v Kapadócii v Malej Ázii (dnešné Turecko). Už ako mladík rád čítal Sväté písmo, vykonával aj funkciu lektora. Aby sa mohol venovať len službe Bohu, opustil svoju rodinu, vzdal sa všetkého a odišiel do Jeruzalema. Cestou sa zastavil u slávneho sv. Simeona Stylitu, ktorý žil na vysokom stĺpe. Ten, hoci ho nikdy nevidel, zvolal na neho: „Buď vítaný, Teodózius, Boží muž! Budeš pastierom mnohých duší!“ Teodózius zostal prekvapený,  [ Read More ]