Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. október; v Čechách 12. október * okolo 965 Libice nad Cidlinou, Čechy † 12. október okolo 1011 Gniezno, Poľsko Narodil sa v rokoch 960 – 970 ako syn libického kniežaťa Slavníka. Meno jeho matky nepoznáme, pretože nebola prvou Slavníkovou ženou, ako uvádza Vojtech Tkadlečík v Bohemia sancta. Bol nevlastným bratom svätého Vojtecha a život obidvoch bol veľmi úzko spojený. Veľkú časť života vraj prežil po Vojtechovom boku, ale počas Radimovho detstva, prežívanom v Libiciach, už Vojtech začal deväťročné štúdium v Magdeburgu. Tam neskôr odišiel študovať aj Radim. Vojtech od roku 981 už vykonával v pražskej katedrále poddiakonskú službu. Uvádza sa, že potom, ako sa stal Vojtech pražským biskupom a otvoril  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. október; deň smrti: 3. jún * 25. november 1881 Sotto il Monte, Bergamo, Taliansko † 3. jún 1963 Rím Pontifikát: 1958 – 1963 Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.); Angelo: anjel; Jozef (Giuseppe): Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v Sotto il Monte (v diecéze a provincii Bergamo) 25. novembra 1881 ako štvrté z trinástich detí. Bol pokrstený v ten istý deň. Vo farnosti, ktorú viedol znamenitý kňaz Francesco Rebuzzini, získal neuveriteľný znak Cirkvi ako charakterové znamenie, ktoré mu bolo oporou v ťažkostiach a oduševňovalo ho v apoštolskej práci. Keď v roku 1889 prijal prvé sväté prijímanie a birmovku, vstúpil do seminára  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. október * 516 Narbonne, Francúzsko † 553 Uzès, Francúzsko Sv. Firmín sa narodil v Narbonne vo Francúzsku. Keď mal jedenásť rokov, dali ho k jeho strýkovi Noriciovi, ktorý bol biskupom v Uzès. Ten mu poskytol vzdelanie. Po jeho smrti sa Firmín stal biskupom mesta, hoci mal iba dvadsaťdva rokov. Spomína sa ako účastník na synodách v Orléans v rokoch 541 a 549. Pätnásť rokov po svojom zvolení za biskupa zomrel. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 11. október † 1. storočie Hierapolis, Frýgia, dnes ruiny pri Pamukkale, Turecko (?) O diakonovi Filipovi toho nevieme veľa. Píše sa o ňom v Skutkoch apoštolských. Bol jedným zo siedmich, ktorých ustanovili apoštoli, aby pomáhali v potrebách členom Cirkvi, aby sa apoštoli mohli naplno venovať hlásaniu Slova (Sk 6,1-6). Filip bol prvým, ktorý hlásal evanjelium v Samárii (Sk 8,5-8), zaslúžil sa o obrátenie Šimona Mága (Sk 8,9-13). Potom sa spomína známa príhoda eunucha kráľovnej z Etiópie, ktorý bol na ceste z Jeruzalema do Gazy (Sk 8,26-40). Filipa doviedol duch práve k tomuto eunuchovi, ktorý čítal proroka Izaiáša, avšak nerozumel tomu,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. október * 15. február 1534 Miláno, Taliansko † 11. október 1593 Calosso d’Asti, Taliansko Význam mena: ochranca ľudí (gr.) Atribút: Biskupský pastorál (berla) Sv. Alexander Sauli sa narodil 15. februára 1534 v Miláne ako syn Dominika a Dommasiny Spinolovej, ktorí pochádzali zo starých slávnych janovských rodín. Už od detstva bol veľmi nábožný. Často ho našli pri modlitbe. Vyštudoval literatúru a právo v Pavii. Dosiahol doktorát. Ako sedemnásťročný sa zriekol svetskej kariéry a vstúpil do kláštora barnabitov (kongregácia rehoľných klerikov sv. Pavla; názov barnabiti bol podľa ich kláštora, ktorý bol zasvätený sv. Barnabášovi). Bola to mladá rehoľa, ktorú založil  [ Read More ]