Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 12. december Liturgické slávenie: ľubovoľná spomienka 12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v Mexickom Guadalupe. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území dnešného Mexika. Prvé zjavenie sa udialo 9. decembra 1531, keď Juan Diego išiel skoro ráno na sv. omšu. Bolo to na vŕšku Tepeyac, kde boli ruiny niekdajšieho pohanského chrámu aztéckej bohyne „Matke bohov“. Panna Mária pozdravila Juana a vyslovila želanie, aby na tomto vrchu postavili chrám jej zasvätený, aby tam mohla pomáhať chudobnému a utláčanému ľudu. Juan Diego v ten deň išiel za biskupom a porozprával mu, čo videl.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. december * Írsko (?) † 549 Clonard, Írsko „Učiteľ írskych svätých.“ Narodil sa pravdepodobne v Myshall, County Carlow v Írsku. Bol žiakom svätého Cadoca a Gildasa vo Walese. Finian sa však potom vrátil do Írska, kde staval školy, kláštory a kostoly. Založil kláštor v Clonarde, kde sa potom stal opátom. Tu vznikla známa biblická škola. Finian sa niekedy uvádza aj ako biskup, ale nie je isté, či ním bol. Jedným z jeho žiakov v Clonarde bol aj sv. Kolumbán. FacebookTwitterGoogle+E-mail

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Abru nenachádza Svätý Sviatok: 12. december * 342 Poitiers, Francúzsko † 360 tamtiež Panna, dcéra svätého Hilára z Poitiers, narodila sa predtým, než sa stal biskupom. O Abre je známe len veľmi málo – zasvätila svoj život ako panna a pracovala medzi kresťanmi v Poitiers, v dnešnom Francúzsku. Zomrela vo veku osemnásť rokov. FacebookTwitterGoogle+E-mail