Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 12. január 2.-3.stor. Význam mena: rozhodný (zast.hornonem.) Sv. Ernest bol podľa všetkého vojakom-kresťanom, ktorý v Ríme položil svoj život pre vieru, zomrel teda mučeníckou smrťou. Pochovaný bol pravdepodobne na tom istom cintoríne ako sv. Marcelín a Peter. V roku 1694, keď prebehlo majetkové vysporiadanie cintorína, previezli pozostatky sv. Ernesta salzburskému arcibiskupovi Johannovi Ernstovi Grafovi von Thun, ktorý ho považoval za svojho patróna. Pozostatky dal 6. júna 1700 slávnostne uložiť do kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý bol vybudovaný na jeho podnet. V Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Ernesta už nenachádza. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 12. január * 628 (?) Northumbria, Anglicko † 12. január 690 (?) Wearmouth, Anglicko Význam mena: ten, ktorý dobrorečí, praje dobro Benedikt Biscop, vlastným menom Biscop Baducing, sa narodil okolo r. 628. Do r. 653 slúžil ako vojak kráľovi Oswuiovi v Northumbrii. Tam sa pripojil k sv. Wilfridovi a spolu išli na púť do Ríma. Nejaký čas po návrate do Anglicka Baducing sa znova vydal na púť do Ríma, tentoraz s kráľovým synom Alcfrithom. V roku 666 prijal tonzúru od sv. Honoráta v Lérins a zároveň si dal aj mníšske meno Benedikt. Následne podnikol tretiu cestu do Ríma.  [ Read More ]