Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 12. marec * 23. jún 1872 Pontecurone, Taliansko † 12. marec 1940 Sanremo, Taliansko Luigi Orione pochádzal z mestečka Pontecurone pri Tortone, kde sa narodil 23. júna 1872. Jeho otec pracoval tvrdo ako dláždič ciest a bol chladný voči náboženstvu a Cirkvi. No zato matka bola úprimne nábožná a veľmi rozumná, takže mohla pomáhať svojmu synovi aj neskôr, v ťažkých počiatkoch jeho životného diela. V rodine Orione nebolo nazvyš peňazí, a preto sa všetci zúčastňovali na spoločných rodinných prácach. Tak aj malý Alojz už ako chlapec pomáhal na poli. Kvôli tomu nemohol poriadne chodiť ani do základnej školy. Avšak čo najviac oduševňovalo jeho osobný  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. marec * okolo 760 Konštantínopol (Istanbul), Turecko † 12. marec 817 (818) ostrov Samotrácia, Grécko Význam mena: Boh sa zjavil (gr.) Atribút: palma Sv. Teofan sa narodil okolo roku 760 v Konštantínopole. Jeho rodičia sa volali Izák a Theodota. Otec bol šľachticom, bol gubernátorom Archipelagijských ostrovov. Zomrel však, keď mal Teofan len tri roky. Teofanovi zanechal veľmi veľké dedičstvo, ktoré bolo pod patronátom vládcu Konštantína Kopronyma. O matke nevieme, čo sa s ňou stalo. Výchovy malého Teofana sa ujal nábožný sluha, ktorý mu vštepil zásady čností a náboženstva. Keď Teofan dorástol, jeho priatelia ho nahovárali, aby sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. marec * 4. storočie Albano pri Ríme, Taliansko † 12. marec 417 Rím Pontifikát: 401 – 417 Význam mena: nevinný (z lat.) Emblém: anjel nesúci korunu Inocent sa narodil v Albane pri Ríme. Podľa svedectva sv. Hieronyma bol synom pápeža sv. Anastázia I. Za pápeža bol zvolený 22. decembra 401 ako bezprostredný nástupca svojho otca. Počas svojho vyše 15-ročného pontifikátu sa musel boriť s viacerými ťažkosťami, akými bolo napr. vyplienenie Ríma Vizigótmi v roku 410 či iné občianske neporiadky. Aj na poli vierouky musel bojovať proti bludu pelagianizmu, ktorý popieral dedičný hriech a Božiu milosť nepokladal za dôležitú  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 12.marec * 1238 San Gimignano, Toskánsko, Taliansko † 12. marec 1253 tamtiež Význam mena: Boh pridá, rozhojní (hebr., skratka mena Jozefína) San Gimignano, staré mesto v Toskánsku, si uctieva so zvláštnou úctou pamiatku svätej Finy, mladého dievčaťa, ležiacej svätice, ktorá s úplnou odovzdanosťou prijala telesné utrpenie. Narodila sa rodičom, ktorí síce poznali aj dobré časy, boli bohatými, no neskôr upadli do biedy. Ako dieťa bola pekná a atraktívna. Aj keď bola chudobná, zvykla zjesť len polovicu svojho jedla. Druhú polovicu dávala tým, ktorí na tom boli horšie než ona sama. Už doma žila život samotárky. Cez deň šila  [ Read More ]