Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 12. október * Claudia Celeia, dnes Celje, Slovinsko † 284 alebo 281 tamtiež (?) Sv. Maximilián žil v 3. storočí. O jeho živote vieme toho veľmi málo. Narodil sa na území dnešného Slovinska v meste Claudia Celeia (dnes Celje). V rokoch pontifikátu pápeža Sixta II. si vykonal púť do Ríma. Osobne sa stretol aj s pápežom a ten mu dal poverenie, aby šiel hlásať evanjelium do Pannónie. Neskôr sa stal arcibiskupom v meste Lorch (na juhovýchod od Linzu). Tam pôsobil asi dvadsať rokov. V roku 281 alebo 284 bol na rozkaz rímskeho prefekta Numeriána sťatý, keďže odmietol obetovať pohanským bohom  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. október * provincia Samnium, historické územie, dnes približne územie Beneventa v Taliansku † 530 Rím Význam mena: šťastný (lat.) Félix IV. bol zvolený za pápeža v roku 526. Niekedy sa uvádza ako štvrtý pápež tohto mena, inokedy ako tretí. Môže za to okolnosť, že v rokoch 355-365 jestvoval v Ríme protipápež, ktorý si dal meno Félix II. Niektoré zoznamy uvádzajú aj tohto protipápeža, ktorý je teda Félixom II., následní pápeži menom Félix sú v poradí o jedno miesto ďalej. Félixa IV. podporoval aj cisár Theodózius. Jeden z pohanských chrámov v Ríme zmenil na kresťanský a zasvätil ho sv.  [ Read More ]