Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 13. júl * 1. storočie† 1. storočie Pochádzal vraj z Jeruzalema, aj keď mal rímske občianstvo a stal sa Ježišovým učeníkom. V Skutkoch apoštolov je o ňom písané v 15. a 16. kapitole. Apoštoli a starší so súhlasom celej Cirkvi rozhodli o vyvolení dvoch mužov na doprovod a za spolupracovníkov Pavla a Barnabáša na apoštolskej ceste do Antiochie. Jedná sa o dnešnú Antakyu v Turecku. Vybraní boli Júda, ktorému hovorili Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. „Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi.“ (Sk 15, 32). Apoštol Pavol potom vzal so  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 13. júl * 13. február 1847 Le Budrie di Persiceto, Bologna, Pápežské štáty † 13. júl 1870 Le Budrie di Persiceto, Bologna, Talianske kráľovstvo najmladšia zakladateľka kongregácie v dejinách katolíckej cirkvi, patrónka vysmievaných Clelia Barbieri sa narodila 13.februára 1847 v dedinke Le Burdie v provincii San Giovanni in Persiceto, v Bolonskej arcidiecéze, v Taliansku. Jej rodičia tvorili zvláštny pár. Jej otec pochádzal z najchudobnejšej rodiny v Le Burdie a jej matka z najzámožnejšej rodiny. Láska však oboch spojila a Cleliina matka opúšťa svoju bohatú rodinu, aby nasledovala svojho manžela do biedneho domčeka a do chudoby. Rodičia, Ján Barbieri a obzvlášť matka Clelie, Hyacinta Nanetti postavili svoj spoločný život a život svojich  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. júl * 6. máj 973 Abbach (pri Regensburgu), Bavorsko, Nemecko † 13. júl 1024 Grone, dnes časť mesta Göttingen, Dolné Sasko, Nemecko Význam mena: bohatý ochranca (zast. nem.) Emblém: cisárska koruna, žezlo, kostol, ľalia Patrón Bambergu, Bazileja, bamberskej diecézy Sv. Henrich sa narodil 6. mája 973 v Abbachu v Bavorsku. Jeho otec bol bavorským vojvodom a matka Gizela bola dcérou burgundského kniežaťa Konráda. Obaja boli nábožní. Svojho syna i dcéru bl. Gizelu Uhorskú dali vychovávať Wolfgangovi, biskupovi z Regensburgu, a opátovi Ramwoldovi. Henrich bol cnostný a zbožný. Po smrti svojho otca sa stal bavorským vojvodom. Za manželku si vzal sv.  [ Read More ]