Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavení Sviatok: 13. jún Keď sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, saleziánsky dom v Poznani na Wronieckej bol okupovaný a premenený na nemecké kasárne. Oratórium naďalej fungovalo v záhradách mimo mesta a v blízkych lesoch. Medzi chlapcami vzniklo veľa malých tajných združení. V septembri 1940 nacisti zatkli Františka Kesyho a jeho štyroch spoločníkov z oratória a obvinili ich z príslušnosti k tajnej organizácii. Odviedli ich do väzenia Pevnosť VII v Poznani kde ich mučili a vypočúvali. Následne ich presunuli do iného väzenia. Nie vždy mali chlapci šťastie byť spolu. Nakoniec boli odsúdení na smrť. Umučili ich v Drážďanoch  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 13. jún † okolo 90 Panna a mučenica. Bola zverená do pestúnskej opatery sv. Petronilly. Flaccus, vplyvný rímsky úradník, ponúkol Petronille sobáš, ale ona ho odmietla. Následnu ju dal zatknúť. Mučili ju a nakoniec zabili. Feliculu uvrhli po Petronillinom mučeníctve tiež do väzenia bez jedla a vody. Hodili ju do stoky, kde potom zomrela. Sv. Nicomedes získal naspäť jej telesné pozostatky. FacebookTwitterGoogle+E-mail

V súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na túto sväticu už neuvádza Svätá Sviatok: 13. jún 3. storočie Narodila sa ako dieťa kresťanských rodičov v Bibluse vo Fenícii. Uväznená bola počas Diokleciánovho prenasledovania a hoci mala len 12 rokov, mučili ju a nakoniec ju na príkaz starostu Volusiana sťali, keďže sa odmietla zriecť svojej viery.   FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 13. jún * okolo 1195 Lisabon, Portugalsko † 13. jún 1231 Arcella, dnes časť mesta Padova, Taliansko Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele proti nepriateľom (lat.) Atribúty: Dieťa Ježiš, ľalia, ryba, osol, monštrancia, hostia, plameň Patrón chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov, žien, detí, pekárov, baníkov, cestovateľov, pastierov svíň; pri hľadaní stratených veci, pred morom, horúčkou; pred mocou diabla Sv. Anton Paduánsky sa narodil okolo roku 1195 v Lisabone v zbožnej šľachtickej rodine. Krstným menom sa volal Ferdinand. V pätnástich rokoch začal vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Na radosť svojich rodičov sa rozhodol vstúpiť do kláštora augustiniánov neďaleko  [ Read More ]