Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 14. august † 14. august 1480 Otranto, Taliansko Umučenie ANTONA PRIMALDA A SPOLOČNÍKOV je historicky začlenené do čias vojnového konfliktu, ktorý na dlhú dobu ovplyvnil vzťahy medzi Európou a Osmanskou ríšou. Potom, ako Konštantínopol v roku 1453 padol do rúk Osmanov a po obliehaní Belehradu v roku 1456, sa sultán Mohamed II., vládca Osmanskej ríše, v roku 1479 márne pokúšal získať ostrov Rodos. Zameral sa teda na krajné pobrežie Talianska, ktoré bolo najbližšie k prístavom v Albánsku, ktoré už boli pod jeho nadvládou. Turci sa priblížili k mestu Otranto s približne 150 loďami a 15-tisíc mužmi. Mesto malo vtedy 6-tisíc  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. august † 304 Mučeník. Bol rečníkom v Illýrii (dnešné Albánsko). Slúžil v armáde cisára Diokleciána (284-305). Zatkli ho, pretože bol kresťanom a v Nikomédii (dnešné Turecko) ho sťali.   FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 14. august * 7. január 1894 Zduńska Wola Poľsko † 14. august 1941 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej Woli pri meste Lódz v Poľsku. Vstúpil do rehole františkánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbekulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vysviackou založil Hnutie Nepoškvrnenej. Potom, čo dosiahol doktorát z teológie, začal sa venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier Nepoškvrnenej. Zanedlho sa vyformovala 800-členná komunita mužov. Bola najväčšou mužskou komunitou na svete. Maximilián odišiel do Japonska, kde založil podobnú komunitu. Neskôr prešiel do Indie, kde tiež šíril úctu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. august † okolo 600 Sviatok tohto svätého sa liturgicky slávi v celom Írsku. Sv. Fachanan je patrónom diecézy Ross, kde bol pravdepodobne prvým biskupom. Narodil sa v Tulachteann, bol jeden zo žiakov sv. Ita. Založil Molanský kláštor na ostrove v Blackwater, blízko Youghal. Jeho obrovským úspechom bolo aj založenie kláštornej školy v Ross, čo je teraz Rosscarbery v krajine Cork, jedna z najslávnejších škôl Írska, ktorá prekvitala 300 rokov a vydržala v určitej forme až do príchodu Normanov. Fachanan trpel istý čas slepotou, z ktorej sa uzdravil na príhovor sestry sv. Ita, ktorá sa stala matkou sv.  [ Read More ]