Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 14. júl * okolo roku 1160, Hroznetin, Česká republika † 14. júl 1217, Starý Kynšperk, Česká republika Pochádzal z veľmi významného rodu, ktorý vlastnil rozsiahle majetku v severozápadných Čechách. Podľa historických prameňov uložených v Kláštore Teplá sa narodil okolo roku 1160; niektorí životopisci však udávajú dobu o 10 rokov neskôr a ako miesto narodenia Hroznětín. Jeho životopis bol vraj spísaný až 40 rokov po jeho smrti, čo vysvetľuje niektoré pochybnosti z nedostatočne doložených informácií. Hroznatovým otcom bol Sazima z Krašova, predok grófov z Gutštejna. Údajne zomrel v bitke medzi nejednotnými Přemyslovcami 23. januára 1179. Jeho matkou bola Dobroslava  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. júl * 10. marec 1549 Montilla, Córdoba, Španielsko † 14. júl 1610 Lima, Vicekniežactvo Peru, Španielske cisárstvo Nazývajú ho západoindickým sv. Františkom Xavérskym, apoštolom Južnej Ameriky, divotvorcom Nového sveta. Sv. František Solano (rodným menom Francisco Solano y Jiménez) pochádzal z južného Španielska. Tam sa narodil v meste Montille pri Cordobe 10. marca 1549. Ako 20-ročný vstúpil do granadskej provincie františkánskej rehole. Filozofiu a teológiu študoval v kláštore Loretskej Panny Márie pri Seville. Za kňaza bol vysvätený začiatkom októbra 1576. Už o päť rokov sa stal novicmajstrom v Arrizafe pri Cordobe. O dva roky neskôr zastával tú istú funkciu v  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 14. júl * 1377 zámok Marsciano v Orvieto, Pápežský štát † 14. júl 1435 Foligno, Umbria, Pápežský štát Angelína sa narodila v roku 1377 v grófskom rode, na hrade Hory Jova v Umbrii. Po dvojročnom manželstve a smrti manžela sa slobodnejšie venovala duchovnému životu. Privádzala hriešnikov k pokániu a podporovala vdovy a siroty. Bola zakladateľkou vetvy františkánskeho rádu „rehoľných terciárok“ (1397), pre ktorý vybudovala na rôznych miestach 20 kláštorov a bola ich generálnou predstavenou. Zomrela vo Foligne 14. júla 1435 a blahoslavená bola 8. marca 1825 pápežom Levom XII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 14. júl * 25. máj 1550 Bucchianico pri Pescare, Taliansko † 14. júl 1614 Rím Význam mena: počestný (lat.) Patrón chorých a zomierajúcich, ošetrovateľov, zdravotných sestier, nemocníc Sv. Kamil sa narodil 25. mája 1550 v Bucchianico v neapolskom kráľovstve (na území dnešného Talianska). Narodil sa v maštali ako Ježiš Kristus, zo zbožnosti jeho matky. Otec bol vojakom, dôstojníkom, matka pochádzala zo šľachtického rodu. Prvý syn im zomrel, a tak sa matka vytrvalo modlila za ďalšie dieťa. Druhý syn, Kamil, sa narodil, keď mala takmer šesťdesiat rokov. Vzorne sa o neho starala, od malička mu vštepovala kresťanské zásady. Keď mal trinásť  [ Read More ]