Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 14. november * polovica 12. storočia Friesland, Nemecko † 13. november 1230 Mariengaarde, Nemecko Zobrazovaný je ako opátskom rúchu, pri delení chleba zo svojho košíka medzi chudobných a pútnikov. Siard /Siardus van Mariëngaarde/ pochádzal z frískej šľachtickej rodiny a študoval v kláštornej škole v Mariengaarde, kde bol v tom čase opátom sv. Friedrich. Tu zrejme pred rokom 1175 požiadal o prijatie do noviciátu. Po 20 rokoch kláštorného života bol roku 1194 zvolený piatym opátom Mariengaarde. Počas všedných dní sa od spolubratov v správaní nelíšil, ani habitom, ani stravovaním, ani bývaním. Svoj kláštor viedol ako dobrý vodca po duchovnej aj materiálnej  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 15. november * 13. december 1476 Narni, Pápežské štáty † 15. november 1544 Ferrara, Ferrarské vojvodstvo Lucia Brocadelli sa narodila 13. novembra 1476 v umbrijskom Narni. V roku 1491 sa zasnúbila s Petrom de Alessio, vznešeným milánskym mužom. So snúbencom sa dohodla, že neporuší panenstvo. Po troch rokoch takéhoto života prijala odev dominikánskej rehole. Stalo sa to 8. mája 1494 na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Čoskoro ju poslali do domu sv. Kataríny Sienskej v Ríme, v roku 1496 do Viterba. Vo Viterbe ju Pán Ježiš vyznamenal posvätnými stigmami. Pravdivosť tejto skutočnosti potvrdili viackrát teológovia i lekári. Kvôli tomu a kvôli známkam svätosti  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. november * 1400 Caccamo, Palermo, Neapolské kráľovstvo † 14. november 1511 Caccamo, Palermo, Neapolské kráľovstvo Narodil sa okolo roku 1430 v Caccamo (Palermo) na Sicílii. Bl. Peter Geremia mu poradil, aby pätnásťročný vstúpil do Rehole kazateľov v konvente sv. Zity. Od neho prijal tiež rehoľný odev. Bol veselej a srdečnej povahy, horlil za obnovu rehoľných observancií a rozširoval mariánsky ruženec. Kázal po celej Sicílii, všade navštevoval chorých, chudobných a uväznených. Poctili ho titulom „apoštol Sicílie“. Stále sa snažil o to, aby roky obohacoval životom a nie život rokmi. Naplnený čnosťami a zásluhami zomrel 14. novembra 1511 v Caccamo, vo veku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. november * okolo 1340 Šibenik, Chorvátsko † 14. november 1391 Jeruzalem, Izrael Sv. Mikuláš Tavelič bol františkánom. Narodil sa v meste Šibenik v Dalmácii okolo roku 1340. Ako mladík vstúpil do kláštora. Po nejakom čase odišiel ešte so svojím spolubratom Deodatom do Bosny, kde pôsobili ako misionári dvanásť rokov najmä medzi heretikmi (popierali Najsv. Trojicu, Starý Zákon a pod.). V roku 1383 odišiel do františkánskeho kláštora na vrch Sion do Svätej zeme, aby kázal medzi moslimami. Kvôli tomu sa dostal pred moslimský súd v Jeruzaleme. Odsúdili ho na smrť. Zomrel 14. novembra 1391 v Jerzaleme. Za svätého bol vyhlásený  [ Read More ]