Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 15. december * 17. december 1931 Szombathely, Vas, Maďarsko †  15. december 1957 Zsida, Szentgotthárd, Vas, Maďarsko János Brenner sa narodil v Szombathely katolíckej rodine. Po skončení strednej školy vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. Po rozpustením kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári. V roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný pôsobiť do farnosti, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a tiež dôvodom jeho umučenia. Kardinál Amato o ňom povedal: „Napriek zákazu od režimu, duchovný otec János viedol mladých k dobrému životu podľa Evanjelia,  [ Read More ]

krstným menom Paola Svätá Sviatok: 15. december * 6. november 1803 Brescia, Taliansko † 15. december 1855 tamtiež Narodila sa 6. novembra v roku 1813 v Brescii, Taliansko. Vychovali ju mníšky. V sedemnástich opustila školu, aby sa postarala o domácnosť svojho ovdovelého otca. Nemala záujem o manželstvo, pretože túžila po rehoľnom živote. Starala sa o duchovné potreby mladých dievčat, ktoré pracovali v továrni jej otca. Pracovala ako dobrovoľníčka v nemocnici počas epidémie cholery v roku 1836. Neskôr založila dom pre dievčatá a školu pre hluchonemých. V roku 1840 jej duchovný vodca ju vymenoval za predstavenú náboženskej skupiny, ktorá sa starala o chorých.  [ Read More ]