Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 15. január † 1747–1748 Pápež Ján Pavol II. dňa 1. októbra 2000 zapísal do zoznamu svätých stodvadsiatich mučeníkov v Číne; z toho šesť bratov kazateľov španielskej národnosti. „Prvomučeníkom“ tejto krajiny sa stal František Fernández de Capilla, ktorého pápež sv. Pius X. dňa 2. mája 1909 vyhlásil za blahoslaveného. Narodil sa 15. augusta 1607 v kastílskom mestečku Bequerin de Campos (Palencia) v Španielsku. Vstúpil do dominikánskeho konventu vo Valladolide, pričom sa vždy vyznačoval tichosťou a poníženosťou. Za kňaza bol vysvätený v Manile roku 1632. Z apoštolskej lásky odišiel do Číny (1642), kde pôsobil. Tatári, ktorí vpadli do tejto oblasti,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. január * okolo 623 Auvergne, Francúzsko † okolo 706 (?) Lyon, Francúzsko Sv. Bonitus, po francúzsky Bonet, sa narodil v Auvergne vo Francúzsku. Stal sa kancelárom Siegeberta III., panovníka Austrasie. Neskôr, v roku 667, bol vymenovaný za guvernéra Marseilles. Roku 689 bol menovaný za biskupa Clermontu. Vzdal sa biskupstva, pretože mal pochybnosti o platnosti svojej voľby. Viedol svätý život ako pustovník v benediktínskom opátstve v Manglieu v Clermonte a zomrel v Lyone, keď sa vracal zo svojej pútnickej cesty do Ríma. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 15. január * 5. november 1837 Goch am Niederrhein, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko † 15. január 1909 Steyl/Steijl, Holandsko Význam mena: mocný ako orol (zast. nem.) Atribút: Biblia Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v mestečku Goch (Münster) v Nemecku, ako druhorodený z jedenástich detí manželov hlbokej katolíckej viery – Gerarda Janssena a Anny Kataríny Wellesenovej. Študoval na augustiniánskom biskupskom kolégiu v Gaesdonku, na kolégiu Borromeo v Mníchove a na Univerzite v Bonne; roku 1859 vstúpil do seminára v Mníchove a 15. augusta 1861 bol vysvätený za kňaza. Svoj apoštolát začal ako učiteľ strednej školy v Bocholt, kde  [ Read More ]