Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 15. júl * okolo 956 Kyjev, Ukrajina † 15. júl 1015 Berestov pri Kyjeve, Ukrajina Sv. Vladimír I. bol vnukom sv. Oľgy, nemanželským synom Svjatoslava, veľkého vojvodu Kyjeva. Ten ho dal na výchovu do Novgorodu. Jeho nevlastní bratia Jaropolk a Oleg podnietili vznik občianskej vojny, bojovali medzi sebou. Jaropolk zabil svojho brata a stal sa vládcom. Zmocnil sa Novgorodu a Vladimíra donútil ujsť do Škandinávie. Udialo sa to roku 977. Vladimír sa však roku 980 vrátil aj s vojskom, dobyl Novgorod. Svojho brata porazil a stal sa neobmedzeným vládcom Ruska. Bol známym pre svoje barbarstvá, ktoré páchal na ľuďoch, a nemravný  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. júl † 15. júl 303 Thiabara/Thibiuca, dnes Henchir Zouitina pri Tebourbe, Tunisko Význam mena: šťastný (lat.) Sv. Félix bol biskupom v Thiabare na území dnešného Tuniska. Umučili ho spolu s Audactom, Fortunátom, Januáriom a Septimom. Odmietol totiž vydať Bibliu a posvätné knihy Magnillianovi, rímskemu miestodržiteľovi. Odviezli ho do Kartága a 15. júla ho sťali. Iný zdroj tvrdí, že bol umučený vo Venose, v Apúlii v Taliansku. Ostatní jeho spoločníci v utrpení nie sú nám bližšie známi. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 15. júl † 4. storočie Sv. Abudemius zomrel ako mučeník počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána na ostrove Tenedos (dnes turecký ostrov Bozcaada). FacebookTwitterGoogle+E-mail

rodným menom Ján Fidanza Svätý Sviatok: 15. júl * asi 1221 Civita, časť Bagnoregio pri Viterbe, Taliansko † 15. júl 1274 Lyon, Francúzsko Atribúty: kríž, kardinálsky klobúk na strome Patrón teológov, detí, vrátnikov, robotníkov a výrobcov mydla Pápež Lev XII. nazval sv. Bonaventúru „kniežaťom medzi všetkými mystikmi“. Pápež Sixtus V. mu dal meno „Doctor Seraphicus“ (serafínsky učiteľ), čím mala byť zhodnotená jeho mystická náboženská činnosť. Popri Tomášovi Akvinskom, s ktorým sa vraj priatelil a ktorý zomrel 4 mesiace pred ním, je Bonaventúra najdôležitejším teológom scholastiky. Hovorí sa, že Bonaventúra je druhým zakladateľom františkánskeho rádu, pretože naplnil túto rehoľu novým duchom  [ Read More ]