Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 15. máj * 7. storočie, Írsko † 7. storočie (predpokladá sa rok 650), Geel Belgicko Dymphna bola jediné dieťa pohanského kráľa Damona, o ktorom sa predpokladá, že v 7. storočí ovládal časť Írska. Jej matka bola nádherná kresťanka a jej dcéra sa na ňu veľmi podobala. Naplnená hlbokou láskou vybrala si Ježiša Krista za svojho božského ženícha, zasvätila mu svoje panenstvo a dala sa tajne pokrstiť. Najsvätejšej Matke Božej sľúbila čistotu. Keď kráľovná zomrela vo veľmi mladom veku, Dymphna mala iba 14 rokov. Srdce kráľovského vdovca zostalo veľmi zarmútené a emocionálne oslabené. Jeho premenlivá nálada a mlčanie ho zatlačili na pokraj mentálneho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. máj * okolo 1070 Madrid, Španielsko † okolo 1130 tamtiež Atribúty: pluh, cepy, kosa, rýľ, ruženec Patrón roľníkov, zememeračov; pri suchu, za dážď a dobrú úrodu Sv. Izidor sa narodil okolo roku 1070 v Španielsku pri Madride v rodine chudobného roľníka. Od malička ho rodičia viedli k nábožnosti a poctivému životu. Spolu s nimi už ako chlapec pracoval na poli. Každý deň ráno však najprv zašiel do kostola na svätú omšu. Vždy sa porúčal pod ochranu Pána Ježiša a Panny Márie. Keď mu rodičia zomreli, nastúpil do služby k zámožnému madridskému mešťanovi Verovi, ktorý si ho obľúbil  [ Read More ]

spomienka na sv. Bertu sa v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 nenachádza Svätá Sviatok: 15.máj 7-8.stor. Berta bola príbuzná vojvodu z Lorraine a vlastnila veľký majetok na Rýne. Vydala sa za pohana. Keď ho zabili v boji, naplno sa začala venovať výchove svojho syn Ruperta v duchu viery. Založila niekoľko hospicov pre chudobných a po návšteve Ríma sa vzdala všetkých majetkov. Stala sa pustovníčkou pri Bingene (Rupertsberg) v Nemecku. Rupert zomrel ako 20-ročný. Posledných 25 rokov života dožila Berta dožila ako pustovníčka. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 15. máj † okolo 304 Rím Význam mena: múdrosť (gr.) Atribúty: palma, kniha, koryto a meč Patrónka pred neskorými jarnými mrazmi, pre dobrú úrodu O sv. Žofii z Ríma nemáme veľa hodnoverných správ. Narodila sa v 3. storočí v Ríme a zomrela okolo roku 304 počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Je pravdepodobné, že zomrela ako mladá žena. Pochovaná bola na cintoríne sv. Gordiána a Epimacha. Časť jej pozostatkov dal preniesť biskup Remigius zo Strasburgu v roku 778 z Ríma do ženského kláštora Eschau v Alsasku. Pápež Sergius II. uložil roku 845 jej relikvie do hlavného oltára kostole  [ Read More ]