Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 15. marec * 1. storočie † 1. storočie Podľa svedectva Svätého písma stál pod Kristovým krížom aj stotník, ktorý videl zemetrasenie, zatmenie slnka a ďalšie divy a uveril v neho: „Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: On bol naozaj Boží Syn“ (Mt 27,54). Nový zákon nespomína jeho meno ani ďalšie osudy, no z mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Gaius Cassius (Longinus), pochádzal z Kapadócie, teda z východnej časti Malej Ázie, dnešného Turecka, a patril k vojakom podriadeným Pilátovi. A dozvedáme sa o ňom  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. marec * asi 679 Siberena, Kalábria (dnes Santa Severina Crotone v Taliansku) alebo Atény, Grécko † 752 Rím Pontifikát: 741 – 752 Význam mena: Boh pamätá (hebr.) Sv. Zachariáš sa narodil buď v Kalábrii alebo v Aténach v Grécku. Za pápeža sv. Gregora III. bol vysvätený za diakona. Keď pápež zomrel, za jeho nástupcu v roku 741 zvolili Zachariáša. Silne bojoval proti obrazoborectvu cisára Konštantína V. Takisto bojoval proti otrokárstvu. Snažil sa o mier, vyjednával s panovníkmi a podporoval upevnenie karolínskeho rodu vo Francúzsku. Podporoval sv. Bonifáca v jeho úsilí o pokresťančenie nemeckých krajín. Hovorí sa, že na  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 15. marec * 12. august 1591 v okolí Paríža † 15. marec 1660 Paríž Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.-franc.) Patrónka sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov. Narodila sa pravdepodobne v Ferrieres-en-Brie blízko Meux vo Francúzsku. Chcela vstúpiť do kláštora, ale rodina sa postavila proti jej rozhodnutiu a musela sa vydať za sekretára kráľa, Antona Le Gras. Dlhá choroba jej manžela a veľké ekonomické problémy narušili rodinnú harmóniu až do takej miery, že Lujza rozmýšľala nad rozchodom. Tieto ťažké chvíle jej pomáhali prekonávať časté rozhovory so sv. Františkom Saleským. Stretnutie so sv. Vincentom de Paul poznačil jej život. Pomohol jej  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. marec * 26. december 1751 Tasovice, Morava † 15. marec 1820 Viedeň, Rakúsko Význam mena Klement: vľúdny, láskavý, prívetivý (lat.) Atribúty: ruženec, kríž Patrón Viedne a pekárov Ján Hofbauer sa narodil 26. decembra 1751 v Tasoviciach na Morave. Bol deviatym z dvanástich detí. Jeho otec sa pôvodne volal Dvořák, pochádzal z Moravských Budějovíc. Keďže sa presťahoval do Tasovíc, kde nemecky hovoriaci obyvatelia nevedeli vyslovovať jeho meno, zmenil si ho na Hofbauer. Hoci sa mu narodilo dvanásť detí, prežilo len päť z nich. Matka sa volala Mária. Ovdovela v roku 1759, keď mal Ján len osem rokov. O  [ Read More ]