Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 16. október * okolo 710 Wessex, Anglicko † 16. október 786 Hersfeld (?), Hessensko, Nemecko Sv. Lullus pochádzal zo šľachtického rodu. Už ako dieťa ho dali na výchovu do kláštora v Malmesbury. Tam sa stal neskôr benediktínskym mníchom. Asi v roku 737 stretol na svojej púti do Ríma sv. Bonifáca, s ktorým potom odišiel do Nemecka na misijnú cestu. Tam bol asi roku 746 vysvätený za kňaza. Roku 753 sa stal prvým biskupom v Mainzi. Po Bonifácovej smrti pokračoval v jeho diele evanjelizácie Nemecka. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 16. október * 6. apríl 1726 Muro Lucano, Taliansko † 16. október 1755 Materdomini, časť mesta Caposele pri Neapole, Taliansko Význam mena: ostrý hrot oštepu (zast. nem.) Patrón matiek, tehotných žien, detí Sv. Gerard sa narodil v apríli 1726 v mestečku Muro Lucano východne od Neapola v južnom Taliansku. Otec Dominik a matka Benedikta, rodená Galella, neboli bohatí, ale boli zbožní a čnostní kresťania. Otec bol krajčírom. Boh obdaril rodinu troma dcérami a, Brigitou, Annou a Alžbetou a jediným synom, Gerardom. O ňom je známe, že už ako päťročný sa modlil a rozjímal tak ako dospelý. Doma si  [ Read More ]

tiež: Gall, Gallus, Gallo, Gallech, Havel Svätý Sviatok: 16. október * okolo 550 Írsko (?) † 16. október 640 (?) Arbon, Švajčiarsko Sv. Gál sa narodil v Írsku v druhej polovici 6. storočia. Bol žiakom sv. Kolumbána. Spolu aj s inými nasledovníkmi odišli do Bretónska (Francúzsko). Gál sa zaoberal hlavne štúdiom Sv. Písma. Pomáhal pri zakladaní opátstva v Luxeuil. V roku 610 však musel sv. Kolumbán odísť do vyhnanstva. Gál ho nasledoval. Spolu odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska. Kolumbán potom šiel ďalej až do Talianska, Gál však zostal vo Švajčiarsku a žil ako eremita pri rieke Steinach. Dodnes tam  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. október * L’Isle-Jourdain pri Toulouse, Francúzsko † 16. október pred 1123 (?) Lugdunum Convenarium, dnes St-Bertrand-de-Comminges, neďaleko Tarbes Sv. Bertrand bol synom grófa Ota Rajmunda z L’Isle-Jourdain. Zo začiatku sa chcel dať na vojenskú kariéru, ktorá vyzerala veľmi sľubne. No zanedlho si to rozmyslel, stal sa kňazom. Dostal miesto kanonika v Toulouse. Asi v roku 1083 sa stal biskupom diecézy Comminges so sídlom v dnešnom St-Bertrand-de-Comminges. Snažil sa o celkovú reformu duchovného života a aj kostolov v diecéze. Vykonal viacero zázrakov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 16. október * 22. júl 1647 Lhautecour, Burgundsko, Francúzsko † 17. október 1690 Paray-le-Monial, Francúzsko Význam mena Margita: perla (gr.-lat.) Atribút: palma Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour pri mestečku Verosvres. Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Rodičia svoje deti už od útleho veku viedli k viere. Keď mala osem rokov, zomrel otec. Matka ju dala na výchovu do kláštora sv. Kláry v Charolles. Margita bola veľmi nábožná, veľa sa modlievala. Keď mala deväť rokov, dostala ťažkú chorobu. Nemohla sa  [ Read More ]