Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 17. marec * 626, Landen † 17. marec 659, Nivelles Patrónka: nemocníc, chudobných, vdov, pútnikov, pri premnožení hlodavcov Gertrúda sa narodila v roku 626 v Landen, v južnom Barbantsku. Jej otec Pipin bol majordómom čiže kráľovským správcom na východnom území Francúzska. Mladučká Gertrúda bola na jednej hostine za prítomnosti kráľa Dagoberta požiadaná o ruku. Odpovedala kráľovi, že žiadneho ženícha nechce, pretože jej snúbencom je už Kristus a len jemu chce patriť. V roku 639 jej zomrel otec a jej ovdovelá matka Itta založila v Nivelles (na území dnešného Belgicka) kláštor pre mníchov a rehoľníčky. Vstúpila doň aj so štrnásťročnou Gertrúdou. Tá sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. marec * 20. december 1576, Skoczów, Sliezsko † 17. marec 1620, Olomouc Svätý Ján Sarkander žil v dobe závažných náboženských rozbrojov, ktoré ho nakoniec stáli život. Pre zložitosť doby a neúplnosť prameňov je nejednoznačnou postavou – tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska ekumenického. Narodil sa 20. decembra 1576 v katolíckej rodine v Skočove na Těšínsku. Matka sa volala Helena Gurecká a jeho otcom bol Gregor Matej Sarkander, zrejme potomok schudobnenej šľachty. Okrem nevlastného brata z prvého manželstva matky mal Ján ešte sestru a brata Pavla, Václava a Mikuláša, ktorý sa tak isto stal kňazom. Sliezsko bolo už vtedy viacjazyčné a čo sa týka vierovyznania, prevládali tu luteráni.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. marec * okolo 400 Banna Venta Berniae, pravdepodobne dnešný Banwell v Somerset alebo Old Kilpatrick v Škótsku † 17. marec 461 alebo 491 Saul, Downpatrick pri Belfaste, Severné Írsko Význam mena: urodzený (lat.) alebo patriaci (lat.-ír.-angl.) Sv. Patrik sa narodil okolo roku 400 v rímskej provincii Británia v kresťanskej rodine. Otec bol bohatý, patril k mestským radcom. Patrik žil bezstarostným a príjemným životom, nevenoval sa ani štúdiu ani kresťanskej viere. Keď mal šestnásť rokov, otcov majetok prepadli írski piráti a Patrika spolu s inými odvliekli do Írska a tam ho predali za otroka. Jeho pán mu dal pásť ovce. V samote sa Patrika dotkla  [ Read More ]

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov Svätý Sviatok: 19. október * 3. október 1610 Paríž, Francúzsko † 17. marec 1649 St-Ignace, Kanada Význam mena: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.) Gabriel Lalemant sa narodil 10. októbra 1610 v Paríži vo vznešenej rodine. Navonok bol chatrného, krehkého zdravia, no jeho telo skrývalo zapáleného a horlivého ducha. Keď mal dvadsať rokov, vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Počas teologických štúdií sa zároveň pripravoval na misionárske povolanie. Keď sa stal kňazom, s povolením svojich predstavením sa odobral do „Nového Francúzska“, teda na územie dnešnej Kanady. Tam dorazil 20. septembra 1646. Girolamo Lalemant, superior misionárskej komunity v  [ Read More ]