Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov

Svätý

Sviatok: 19. október

* 3. október 1610 Paríž, Francúzsko
† 17. marec 1649 St-Ignace, Kanada

Význam mena: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.)

Gabriel Lalemant sa narodil 10. októbra 1610 v Paríži vo vznešenej rodine. Navonok bol chatrného, krehkého zdravia, no jeho telo skrývalo zapáleného a horlivého ducha. Keď mal dvadsať rokov, vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Počas teologických štúdií sa zároveň pripravoval na misionárske povolanie. Keď sa stal kňazom, s povolením svojich predstavením sa odobral do „Nového Francúzska“, teda na územie dnešnej Kanady. Tam dorazil 20. septembra 1646. Girolamo Lalemant, superior misionárskej komunity v Kanade, jeho strýko, ho zdržal v Québecu. Až v roku 1648 ho poslal s Jánom de Brébeufom do misijnej stanice sv. Ignáca k Hurónom. Tam mu nadšene pomáhal v misionárskej práci. No ani nie o rok, 16. marca 1649, keď divý kmeň Irokézov vtrhol na misijnú stanicu, zajali oboch misionárov a strašne ich mučili. Otec Ján de Brébeuf zomrel ešte v ten deň. Po ňom prišiel na rad otec Gabriel. Jeho mučenie začalo asi o šiestej večer a pretiahlo sa až do nasledujúceho rána. Krutí Indiáni nevynechali nič, z čoho by mohla mať ich obeť bolesť. Medzi iným mu vypichli oči a do jamôk mu vložili žeravé uhlíky. Okolo deviatej hodiny ráno ho zabil jeden z divochov. Rozťal mu sekerou hlavu. Potom mu otvoril hruď, vytrhol srdce, vypil krv a srdce zjedol. Myslel si, že si tak prisvojí jeho hrdinskú statočnosť a odvahu. Stalo sa to 17. marca 1649.

Sviatok sv. Gabriela Lalemanta (19. októbra) slávime spolu s ostatnými misionármi Indiánov: René Goupil (brat), Izák Jogues (kňaz), Ján de La Lande (brat), Anton Daniel (kňaz), Ján de Brébeuf (kňaz), Karol Garnier (kňaz) a Noël Chabanel (kňaz). Za svätých ich vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1930.