Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov

Svätý

Sviatok: 19. október

* 2. február 1613 Saugues, Francúzsko
† 8. december 1649 St-Jean

Význam mena: franc. meno z lat. (dies) natalis – deň narodenia; alebo skôr z (Christi) natalia (Vianoce), t.j. vianočný

Sv. Noël Chabanel sa narodil 2. februára 1613 v Saugues blízko mesta Mende vo Francúzsku. V roku 1630, hoci mal len šestnásť rokov, vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) v meste Toulouse. Stal sa kňazom, neskôr profesorom rétoriky. Mnohí obdivovali jeho čnosti a múdrosť. V roku 1643 sa pripojil k misionárom, ktorí odchádzali na americký kontinent medzi Indiánov. Pokračoval v diele Karola Garniera apoštolátom medzi Hurónmi v indiánskej osade Etarita. Divoký kmeň Irokézov však neustále ohrozoval ich prácu i životy. Najmä keď sa v lete roku 1648 Irokézi rozhodli úplne vyničiť Hurónov. Tento zámer sa im o dva roky aj podaril. Spolu s Hurónmi pozabíjali aj misionárov, ktorí medzi nimi žili. Výnimkou nebol ani otec Noël. Pred koncom roka 1649 vtrhli Irokézi do dediny svätej Jany. Napriek tomu, že jej obyvatelia boli bezbranní a žiadali si mier, Irokézi ich nemilosrdne pozabíjali. V tom čase tam bol len otec Karol Garnier. Rýchlo chodil z miesta na miesto, dával rozhrešenie kresťanom, krstil deti a katechumenov, pričom vôbec nedbal o svoj vlastný osud. V jednej chvíli ho Irokézi postrelili. Snažil sa ešte pomôcť jednému zo zomierajúcich, no už nemohol. Vzápätí dostal smrtiaci úder sekerou do hlavy. Otec Noël Chabanel bol práve na cestách. Zvesť o tejto strašnej udalosti sa mu však dostala hneď do uší. Vyrazil späť do dediny s niekoľkými kresťanskými Hurónmi. Keď počuli výkriky Irokézov, ktorí sa vracali z dediny svätej Jany, páter nútil svojich spoločníkov ujsť. Sám však bol príliš vyčerpaný, aby vydržal ísť s nimi. Jeho osud bol dlho neznámy, no napokon sa jeden hurónsky odpadlík priznal, že ho zabil z nenávisti ku kresťanskej viere. Stalo sa to 8. decembra 1649.

Otec Noël Chabanel sa síce nevedel celkom prispôsobiť misionárskym podmienkam ako ostatní a ani neovládal reč divochov. No takisto patrí k hrdinom, ktorí za cenu svojich životov šírili kresťanstvo medzi Indiánmi v Severnej Amerike. Jeho sviatok (19. októbra) slávime spolu s ostatnými misionármi Indiánov: René Goupil (brat), Izák Jogues (kňaz), Ján de La Lande (brat), Anton Daniel (kňaz), Ján de Brébeuf (kňaz), Gabriel Lalemant (kňaz), Karol Garnier (kňaz) a Noël Chabanel (kňaz). Za svätých ich vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1930.