Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 18. január 3. storočie Význam mena: prvá (lat.) Atribút: palma Jestvuje viacero legendárnych príbehov, ktoré opisujú život a smrť sv. Prisky. Navzájom si však protirečia. Na základe toho sa zdá, že v počiatkoch kresťanstva jestvovali až tri ženy s týmto menom, ktoré si uctievame ako sväté. Podľa prvej verzie žila sv. Priska v 3. storočí. Dala postaviť kostol na Aventíne v Ríme. Mučeníctvo podstúpila za čias cisára Klaudia v 3. storočí. Pochovali ju na Via Ostiense. Jej pozostatky neskôr preniesli do kostola na Aventíne. V kláštore sv. Pavla za hradbami sa zachoval náhrobný nápis z 5. storočia, ktorý  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 18. január * 1242 (?) hrad Klissza, dnes Klis pri Splite, Chorvátsko † 18. január 1270 Margitin ostrov, Budapešť Význam mena: perla (gr.) Atribúty: kniha, holub Margita bola dcérou uhorského kráľa Bela IV. a Márie Laskarisovej. Bola neterou sv. Alžbety Uhorskej. V tom čase Uhorsko ohrozovali Tatári. Kráľ Belo utrpel od nich v roku 1241 zdrvujúcu porážku pri rieke Slaná. Tatári ho potom ďalej prenasledovali. Belo v tiesni prisľúbil, že dieťa, ktoré sa mu malo narodiť, obetuje Bohu, ak sa krajina oslobodí od Tatárov. Bela všetci opustili, nepomohli mu ani jeho šľachtici, ani viedenský vládca, jeho bratranec Fridrich. Ušiel až do  [ Read More ]