Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 18. júl * okolo 781 Frízsko, Holandsko (?) † 18. júl 836 Utrecht, Holandsko Význam mena: mocný v pokoji, bohatý na pokoj (nem.) Atribút: pri oltári, prebodnutý dvoma mečmi Sv. Fridrich sa narodil okolo roku 781 v rodine, ktorá mala pôvod zrejme v Anglicku, pričom je nejasné, či sa narodil ešte v Anglicku, alebo už na území Frízska, čo je časť dnešného Holandska, kam sa jeho rodičia presídlili. Bol súčasníkom našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Bol synovcom frízskeho kráľa Radboda. Celý svoj život a pastorálne úsilie zasvätil dokončeniu evanjelizácie Frízov. Po svojej kňazskej vysviacke sa venoval najmä  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. júl * okolo 1438 Lipnica, dnes Lipnica Murowana, Poľsko † 18. júl 1482 in Krakov Význam mena Šimon: Boh vypočul (hebr.) Svätý Šimon sa narodil v Lipnici Murowanej, na juhu Poľska, v rokoch 1435-1440. Jeho rodičia Gregor a Anna mu dali zdravú kresťanskú výchovu. Aj keď neboli zámožní, snažili sa mu dať vzdelanie i kultúru. Šimon bol zodpovedným a nábožným chlapcom, mal prirodzenú náklonnosť k modlitbe, zvlášť si uctieval Pannu Máriu. V roku 1454 sa presťahoval do Krakova, kde začal študovať na slávnej Jagelovskej univerzite. V tom čase prišiel do Krakova sv. Ján Kapistránsky, ktorý bol známy svojimi kázňami a zakladaním  [ Read More ]