Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 19. január * Perzia † okolo 270 (300 ?) Rím O sv. Máriovi, jeho manželke Marte a synoch Abakovi a Audifaxovi nevieme veľa. Pôvodom boli Peržania a podľa tradície zo 6. storočia putovali z Perzie do Ríma, aby si uctili relikvie svätých mučeníkov, ako to v tom čase robievali mnohí kresťania. Podľa niektorých starších martyrológií (zoznamy svätých) zomrela celá rodina počas vlády cisára Klaudia v rokoch 268-270. No nové Rímske martyrológium udáva začiatok 4. storočia, čo sa zdá viac pravdepodobné, pretože v 2. pol. 3. storočia mali kresťania relatívny pokoj. Aj kvôli tomu kresťanstvo zažilo vtedy rozmach. Opätovné  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. január * okolo 320 Syrakúzy, Sicília, Taliansko † 409 Lodi pri Miláne, Taliansko Bassián bol synom pohanského prefekta. Počas svojich šútdií v Ríme spoznal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Bol priateľom sv. Ambróza z Milána. Stal sa biskupom v Lodi v Lombardii v Taliansku. Tam dal postaviť kostol ku cti sv. apoštolov, ktorý bol posvätený v roku 380. Zúčastnil sa na koncile v Aquilei v r. 381. Bol pri smrteľnej posteli sv. Ambróza. FacebookTwitterGoogle+E-mail