Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 19. september 1.-2. stor V zoznamoch svätých sa spája tento sv. Dezider s diakonom sv. Reginfridom. Obidvoch si uctievajú v Alsasku. Náš sv. Dezider (franc. Didier al. Dizier) pochádzal pravdepodobne z mesta Rennes v západnom Francúzsku. Dosiahol pozoruhodné vzdelanie. Ako horlivého kresťana ho napokon zvolili za biskupa. Nie je však známe, kde bolo jeho biskupské sídlo. Ako biskup Dezider podnikol viaceré púte k svätyniam mučeníkov a významných vyznavačov. Vydal sa až do Ríma, aby tam získal dajaké relikvie. Sprevádzala ho skupina veriacich spolu s diakonom Regmfridom, ktorý bol jeho krstným synom. Na spiatočnej ceste niektorí jeho spoločníci pomreli od nadmernej horúčavy.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. september * Neapol (?), Taliansko † 19. september 305 (?) Pozzuoli pri Neapole, Taliansko Význam mena: narodený v januári alebo vrátnik (lat.) Atribúty: ampulky s krvou Patrón Neapola; zlatníkov; pri sopečnej činnosti Životopisné údaje o sv. Januárovi máme len zo spisu o jeho umučení, ktorý sa nazýva „Legenda Jána, diakona“. Zostavil ho totiž Ján, diakon v kostole sv. Januára v Olmo, na rozkaz neapolského biskupa Štefana v 10. storočí. Podľa tohto spisu sa Január narodil v Neapole v polovici 3. storočia. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho  [ Read More ]