Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 2. august * 4. február 1811 La Mure d´Isères, Francúzsko † 1. august 1868 La Mure d´Isères, Francúzsko Pápež Pius XI. označil Petra Juliána Eymarda za predchodcu eucharistických kongresov. Tento francúzsky svätec prešiel dvoma rehoľami i pastoráciou, kým realizoval svoju túžbu založiť spoločnosť zasvätenú uctievaniu Najsvätejšej sviatosti. Na svet prišiel 4. februára 1811 v La Mure. Jeho otec bol tesár, dobrý majster, ale priveľmi lipol na hmotných veciach. Petra vychovávala k láske k Bohu najmä matka. Vďaka jej zbožnosti a príkladu už odmalička cítil veľkú náklonnosť k Bohu a hodiny kľačal pred svätostánkom. V kostole trávil veľa času, lebo ako tvrdil, tam sa cítil najbližšie  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 2. august * Haza 1135, Kastília (Španielsko) † 2. august 1205 Caleruega, Kastília (Španielsko) Jordán Saský vo svojej knižke Libellus píše o tom, že otec svätého Dominika sa volal Félix a matka sa volala Jana. Podľa tradície pochádzala zo starobylého šľachtického rodu z Azy pri Arandy v provincii Burgos, ktorý bol spriaznený s kastílskymi kráľmi. Vydala sa za Félixa, pána z Caleruezy, považovaného za potomka rodiny Guzmánovcov. Porodila troch synov Antona, Manésa a Dominika. Najstaršieho syna vraj mala z predchádzajúceho manželstva. Podľa svedectva Rodriga Cerratského bola to „žena plná viery“ a „počestná, cudná a rozvážna, veľmi súcitná k biednym a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. august * okolo 283 Sardínia, Taliansko † 1. august 371 (?) Vercelli, Taliansko Význam mena: zbožný, bohabojný (z gr.) Atribúty: biskupská palica, mitra Patrón mesta Vercelli a piemontského kraja Sv. Euzébius Vercellský sa narodil okolo roku 283 na ostrove Sardínia v bohatej rímskej rodine. Rodičia boli kresťanmi. V roku 310 počas prenasledovania kresťanov celú rodinu uväznili a odvliekli do Ríma. Otec zomrel cestou na následky týrania. Matka sa po prepustení z väzenia usadila v Ríme a starala sa o dobrú kresťanskú výchovu. Euzébia a jeho sestru pokrstil pápež sv. Miltiades (311-314). Euzébius bol neskôr ustanovený za lektora  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. august † okolo 623 Biskup v Chartres vo Francúzsku v rokoch asi 595 až 623. Zúčastnil sa koncilu v Sens. FacebookTwitterGoogle+E-mail