Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 2. február  * 16. jún 1946, Mbahe, Limpopo, South Africa † 2. február 1990 (43-ročný), Mbahe, Limpopo, South Africa Samuel Benedikt Daswa Bakala sa narodil v roku 1946 v nekresťanskej rodine, v ktorej bol však vedený k ľudským hodnotám a úcte ku každému životu. Táto výchova sa stala základom jeho konverzie na katolícku vieru. Krst prijal ako 17 -ročný po náhodnom stretnutí s učiteľom a zanieteným laickým katechétom. V roku 1980 uzavrel sviatostné manželstvo s Eveline. Mali spolu osem detí, z ktorých posledné sa narodilo štyri mesiace po mučeníckej smrti svojho otca. Pre Benedikta bolo kresťanské manželstvo skutočne udalosťou veľkej  [ Read More ]

vlastným menom Ján Krstiteľ Klement Saggio Svätý Sviatok: 2. február * 6. január 1650 Longobardi, Kalábria, Taliansko † 2. február 1709 Rím, Taliansko Mikuláš z Longobardi sa narodil 6. januára 1650 v malom mestečku Longobardi pri Cosenzi v Taliansku manželom roľníkovi Fulviovi Saggiovi a pradiarke Aurelii Pizziniovej. Dostal od nich starostlivú výchovu, tak ľudskú, ako aj kresťanskú. Už ako dieťa pracoval na poli s otcom a so svojimi súrodencami. V roku 1668 vstúpil do sekulárnej vetvy rádu menších bratov svätého Františka z Paoly. O niekoľko rokov potom nasledoval svoje povolanie a vstúpil do prvotného kláštora v Paole ako rehoľník oblát. Dňa 29. septembra 1671 zložil sľuby bratov  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. február † 480 (500 ?) Sv. Flosculus bol biskupom v meste Orléans vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 2. február Liturgické slávenie: sviatok Podkladom tohto sviatku je záznam evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“ V tejto správe sa hovorí najprv o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní Ježiša v chráme. Podľa Mojžišovho zákona (Lv 12,2 a nasl.) každá matka po pôrode sa pokladala za poškvrnenú, nečistú. Nesmela sa ukazovať na verejnosti.  [ Read More ]