Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

rodným menom Prokor Mošnin Svätý, vyhlásený pravoslávnou cirkvou V Rímskom martyrológiu sa nenachádza Sviatok: 2. január * 19. júl 1759 Kursk, Rusko † 2. január 1833 Sarov, Rusko Ruský mních a mystik, ktorému sa prisudzuje čestný titul duchovného učiteľa. Narodil sa v rodine strednej vrstvy v Kursku. Vlastným menom sa volal Prokor Mošnin. Meno si zmenil po vstupe do kláštora v Sarove v roku 1777. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1793; zakrátko začal žiť eremitským spôsobom života v osamelej chatrči v lese neďaleko opátstva. Za čas žil na stĺpe, neskôr ho zamurovali v cele. Po 25 rokoch ešte raz vyšiel do sveta kvôli  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. január * okolo 329 Arianz pri Nazianze, Kapadócia, dnes kláštor pri Güzelyurt v Turecku † 25. január (?) okolo 389 tamtiež Význam mena: ostražitý, bdelý (z gr.) Atribúty: biskupský odev, písací stôl, holubica Patrón básnikov Sv. Gregor Naziánsky sa narodil asi roku 329 v osade Arianz pri Nazianze v Kapadócii. Jeho otec – tiež Gregor – bol pôvodne pohan, no obrátil sa a žil horlivým kresťanským životom, takže neskôr ho zvolili za biskupa. Matka sa volala Nonna. Obidvaja sú svätí, ako aj všetky ich deti – okrem Gregora aj ďalší syn Cézarius a dcéra Gorgónia. Rodičia svoje  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. január † 630 Bobbio pri Janove, Taliansko Blidulf bol mníchom v Bobbiu v Taliansku. Napomínal kráľa Ariovalda v Lombardii, ktorý bol zástancom arianizmu. Vyvracal jeho heretické názory. Kráľ sa mu „odmenil“ tak, že ho nechal svojim strážcom, aby ho zbili. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 2. január * 330 Cézarea, Kapadócia, dnes Kayser, Turecko † 1. január 379 tamtiež Význam mena: kráľ, kráľovský (z gr.) Atribúty: odev mnícha, knihy, lebka Patrón nemocničných pracovníkov, detí, východného mníšstva, námorníkov Sv. Bazil Veľký sa narodil v Cézarei v Kapadócii v r. 330 (dnes Kayser v Turecku). Bol jedným z desiatich detí sv. Bazila Staršieho a sv. Emmelie. Niekoľko jeho bratov a sestier bolo tiež vyhlásených za svätých. Navštevoval školu v Cézarei, neskôr v Konštantínopole a v Aténach, kde sa v r. 352 zoznámil so sv. Gregorom Naziánskym. V roku 356 na naliehanie svojich priateľov si otvoril  [ Read More ]